Home » Blog » Nieuws » Jaarthemagroep, activiteiten komende tijd.

Jaarthemagroep, activiteiten komende tijd.

Geplaatst in: Nieuws

 

Afscheid Ontmoetingskerk

De twee bijeenkomsten van “Huis, waar ik thuis ben” waren mooie bij­eenkomsten, waar herinneringen werden gedeeld over de Ontmoe­tingskerk en Honswyc. Er is op 15 no­vember om 14.00 uur (na Soep & Praatje) nogmaals zo’n bijeenkomst. Met foto’s en herinneringen spreken we over het verleden met mooie, maar ook pijnlijke herinneringen én we kijken naar wat we meenemen, aan voorwerpen of gedachten met waardevolle momenten. Daarnaast is er een klein groepje aan de slag om plannen te maken hoe het af­scheid vorm kan krijgen. Wij denken aan een dienst, maar ook een expo­sitie van herinneringen. De organis­ten willen met elkaar een concert geven. Denkt u met ons mee? Wanneer het afscheid zal zijn, heb­ben we nog niet precies afgespro­ken.

 

Soep & Praatje

Soep & Praatje gaat verder in het vaste ritme van 1x per 14 dagen, in Onder Dak:

Om 18.00 uur: 1 november, 29 no­vember

Om 12.00 uur: 15 november, 13 de­cember

Opgeven graag uiterlijk de zondag voorafgaand.

Heeft u een vraag voor een activiteit, wat mist u, wat wilt u met anderen delen? Mogelijk kunnen we daar in­vulling aan geven.

 

Toekomst

Naast het project “Mag ik even aan­schuiven” is er een groep gestart (Toekomst) die met elkaar wil na­denken over wat de kerk en het ge­loof voor hen betekent. Het was een verkennende avond. Op 7 november is er een vervolg.

 

Met vriendelijke groeten,

Agaath Koers

jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

 

 

 

Geplaatst: 6 november 2022