Home » Blog » Nieuws » Kerstproject kindernevendienst start 3 december 2017

Kerstproject kindernevendienst start 3 december 2017

Geplaatst in: Nieuws

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel ‘Een boek vol verwachting’. Met de kinderen lezen we een bijzonder boek, waarin de ver­wachting centraal staat. Zo komt het kerstfeest dichterbij.

De Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Hij schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit ‘dagboek’ is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal komen om zijn volk te redden. Bij dit project hoort een groot projectboek (formaat A3), dat op een standaard voorin de kerk komt te staan. Voor elke zondag zijn er twee nieuwe bladzijden in het boek, met een grote illustratie bij het Bijbelverhaal.
De kinderen krijgen een eigen boekje. In dit boekje staat elke week iets over wat er die week aan bod is geweest. Ook kunnen de kinderen elke week iets in dit boekje maken. Op 25 december krijgen alle kinderen hun eigen boekje mee naar huis.

Projectlied
Bij dit adventsproject is ook een nieuw lied gemaakt, waarvan elke zondag een nieuw couplet wordt gezongen. Op de melodie van lied 8a en 243 uit het liedboek. Het eerste couplet van het lied wordt elke week gezongen, daarna volgt steeds een couplet bij de lezing van de be­treffende zondag.

Eerste Advent, 3 dec. 2017 -> Jesaja 40:1-11   Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Tweede Advent, 10 dec. 2017 -> Jesaja 2:2   Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren en zwaarden worden ver­anderd in gereedschap.

Derde Advent, 17 dec. 2017 -> Jesaja 35:1-10   Bloemen in de woestijn
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloei­en. Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierde Advent, 24 dec. 2017 -> Lucas 1:26-38   God komt dichtbij
God stuurt een engel naar Maria. Hij brengt haar een heel bijzonder bericht: Ze zal een kind krijgen, de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal laten zien hoe God mensen redt.

Kerst, 25 dec. 2017 -> Lucas 2:1-20   Het wordt licht
Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders zijn de eersten die ervan horen: Een groot hemels leger zingt een lied dat hemel en aarde met elkaar verbindt.

 

Kom je ook? Tot bij kindernevendienst!