Home » Blog » Nieuws » Momenten van bezinning in de veertigdagentijd

Momenten van bezinning in de veertigdagentijd

Geplaatst in: Nieuws

Ook dit jaar organiseert de Raad van kerken in de veertigdagentijd een aantal momenten van bezinning.

Aswoensdagviering:
Aan het begin van de veertigdagentijd, woensdag 6 maart, willen we met onze RK-medechristenen stil worden om ons  te bezinnen op de tijd die ons tot Pasen rest. We komen bij elkaar in de Brugkerk en ontvangen het askruisje als teken dat Christus ook voor ons tot het uiterste is gegaan. Deze gebedsdienst begint om 19.30 uur. Pastor Henriëtta van Gosliga en pastor Lâm The Nguyen zullen in deze dienst voorgaan. De inzameling is bestemd voor het vastenproject van de RK-parochie. Dit jaar is het vastenproject voor het St. Luigi Scrosoppi-centrum in Oudtshoorn, Zuid-Afrika. Zij geven opvang aan dakloze jongeren en kinderen.

Vespervieringen:
Op woensdag 20 maart, woensdag 3 april en woensdag 10 april is er om 19.00 uur in de dagkapel van Het Anker een oecumenische vesperviering. Deze vieringen duren ongeveer een half uur. Gun u zelf dit moment van rust en bezinning in de veertigdagentijd.

Sobere maaltijd
De sobere maaltijd wordt in deze veertigdagentijd gehouden op woensdag  27 maart om 18.00 uur in Honswyc.
Een eenvoudige maaltijd van soep en brood waarmee we ons in de veertigdagentijd verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag sober eten.De soep wordt door vrijwilligers gekookt.
Bij deelname vragen we een bijdrage van € 5,-. Na aftrek van de kosten komt uw bijdrage ten goede aan het vastenproject van de RK-parochie. Dit jaar is het vastenproject voor het St. Luigi Scrosoppi-centrum in Oudtshoorn, Zuid-Afrika. Zij geven opvang aan dakloze jongeren en kinderen. Tijdens de sobere maaltijd zal Koos van Arkel, die vanuit de stedenband betrokken is bij dit project, er ons meer over laten zien en vertellen.

Aanmelden via raadvankerken@pknkoudekerk.nl

Overzicht  van alle momenten van bezinning:
Woensdag 6 maart, 19.30 uur Aswoensdagviering in de Brugkerk.
Woensdag 20 maart, 19.00 uur  Vesper viering in de dagkapel van Het Anker.
Woensdag 27 maart, 18.00 uur Sobere maaltijd in Honswyc.
Woensdag 3 april, 19.00 uur  Vesper viering in de dagkapel van Het Anker.
Woensdag 10 april, 19.00 uur  Vesper viering in de dagkapel van Het Anker.

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst: 21 februari 2019