Home » Blog » Nieuws » Nieuwbouw Onder Dak (deel 2)

Nieuwbouw Onder Dak (deel 2)

Geplaatst in: Nieuws

Als laatste deel van de uitvoering van het rapport Op Zoek Naar Evenwicht, worden in 2016 en 2017 werkzaamheden verricht om het nieuwe “Onder Dak” te bouwen aan de Dorpsstraat 55.

imgp6270
Sloop van het voormalige pand aan de Dorpsstraat 55

Inmiddels is de verbouwing van de kerkzaal en Honswyc in het Ontmoetingskerk complex afgerond. Ook is een parkeerterrein bij de Brugkerk gerealiseerd en is een aanpassing gekomen om de akoestiek in de koorzaal te verbeteren. Daarnaast heeft de pastorie aan de Kerklaan een noodzakelijke opknapbeurt ondergaan. Zo hebben we met al deze zaken rondom de gebouwen van onze PKN gemeente het nodige aan face-lifts bewerkstelligd.

Tenslotte dus het nieuwbouwproject aan de Dorpsstraat 55, op loopafstand van de koorzaal van de Brugkerk. Na langdurig en gedegen overleg en voorbereiding werd op 21 juli 2015 op het kantoor van Notaris mr. G.P. van Breugel de (voorlopige) ruilovereenkomst getekend. Daarin wordt geregeld dat de protestantse gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk in ruil afstaat aan Wako Exploitatie B.V. (eigenaar de heer F. Wagenaar) het pand “Onder Dak” met bijbehorende grond waartegenover Wako in ruil afstaat het pand aan de Dorpsstraat 55 met bijbehorende grond.De akte voorziet in de regeling dat Wako het pand Dorpsstraat 55 zal slopen en op de vrijkomende grond een nieuw pand zal bouwen. De ruiling geschiedt met gesloten beurzen.

Op 26 maart 2016 is het bestek met bijbehorende technische omschrijving en tekeningen door partijen getekend. Het bestek en ontwerpen zijn tot stand gekomen met de klankbordgroep.

Op 4 april 2016 is het pand Dorpsstraat 55 met de bijbehorende grond juridisch aan ons in eigendom geleverd. Er wordt aldus door Wako gebouwd op de grond welke inmiddels eigendom is van onze protestantse gemeente. De juridische levering van ons oude “Onder Dak” zal eerst plaats hebben nadat het nieuwe “Onder Dak” door Wako is gebouwd en opgeleverd.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Conform de afspraken met onze contractpartij is de bodem gesaneerd, asbest verwijderd en het oude pand gesloopt. Ongetwijfeld hebben velen van u de sloopwerken gevolgd en is het ontstane gat in de bebouwing niet onopgemerkt gebleven.

Voor de nieuwbouw zijn door de gemeente Alphen aan den Rijn alle vergunningen afgegeven, tevens zijn alle opdrachten verstrekt aan de bouwbedrijven en andere onderaannemers en zal in de eerste helft van 2017 het nieuwbouwpand verrijzen. De oplevering staat gepland voor juli 2017.Qua uiterlijk doet het nieuwe pand niet onder voor het oude Dorpsstraat 55. Stijl en afmetingen zijn vrijwel identiek. Hoewel het grondoppervlak wat kleiner is als van het oude “Onder Dak”, is door de beschikbaarheid van de tweede verdieping het totale nuttige vloeroppervlak niet heel veel minder. We gaan van ca.
340 m2 naar ca. 285 m2.

Met de realisatie van het nieuwe “Onder Dak” en de reeds eerder genoemde ruimten ontstaat een zalencomplex dat ingevolge het beleidsplan voor zowel kerkelijke als commerciële activiteiten geschikt is.

In dit artikel enkele illustraties en foto’s van de indeling en architectuur van het nieuwbouwproject, alsmede een paar foto’s.

Drie voormalige kerkrentmeesters Jacques Verschoor (voorzitter), Henk Terlouw (secretaris) en Nico Schellingerhoud (penningmeester) voeren dit plan als door de kerkenraad gemandateerden uit, samen met de klankbordgroep bestaande uit Lineke Hogenes en Koos Blonk, alsmede Johan Vergunst namens het CvK. We zien toe op strikte naleving van de gemaakte afspraken met de contractant(en). Uiteraard wordt ook de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot de besteding van de hiertoe gealloceerde gelden teneinde dit werk keurig binnen het budget in de loop van dit kalenderjaar te voltooien.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de voortgang van dit project.

hux_0725
Oude pand is gesloopt en er kan gebouwd worden.
hp0003
Zijaanzicht Onder Dak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begane grond Onder Dak
Begane grond Onder Dak

 

1e etage Onder Dak
1e etage Onder Dak

 

 

Meer artikelen over de nieuwbouw lezen? Hieronder de link naar de artikelen.

 

Geplaatst: 10 januari 2017