Home » Blog » Nieuws » Ontmoetingsavond “Bloemenoffensief” – 19 februari 2020

Ontmoetingsavond “Bloemenoffensief” – 19 februari 2020

Geplaatst in: Nieuws
Prent is afkomstig uit Museum Catharijneconvent Utrecht

 

Op woensdag 19 februari is er om 20.00 uur een oecumenische ont­moetingsavond in Honswyc. Op deze avond spreekt mevr. Evelyne Verheggen, erfgoeddeskundige en cultuurhistorica voor religieus erf­goed.

(zie voor meer informatie http://www.evelyneverheggen.nl).

 

Het thema van deze avond is:

Het rooms-katholieke bloemenoffensief in de Gouden Eeuw. Bloemen van betekenis in de Noord-Nederlandse schuilkerken.

 

De, in de middeleeuwen ontstane, beeldsymboliek van planten en bloe­men als metafoor voor de christelijke deugden ging een belangrijke rol spelen in de contrareformatorische beeldcultuur. Daarnaast wordt hel­der gemaakt hoe de religieuze vrou­wen een cruciale bijdrage leverden aan het verschijnen van deze beeldtaal in de inrichting en aankle­ding van katholieke (schuil)kerken.

 

Het belooft een zeer boeiende avond te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen.

 

Namens de Raad van Kerken,

Tineke Heemskerk

 

 

 

 

 

Geplaatst: 27 januari 2020