Home » Blog » Nieuws » Rondom Kerst – vieringen & activiteiten 2022

Rondom Kerst – vieringen & activiteiten 2022

Geplaatst in: Nieuws

 

Rondom de Kerstdagen zijn er vieringen en activiteiten gepland. Hieronder een overzicht van wat er komende weken rondom Kerst wordt georganiseerd


Vieringen

Kerstavond

  • 18.45 uur: “A Christmas Carol” van Dickens
  • 21.45 uur: kerkdienst met kerstkoor

Kerstmorgen

Om 9.45 uur: Kerstmorgendienst met medewerking van shantykoor “Het Groene Hart”.

Op zondag 11, 18 en 25 december is er naast kindernevendienst ook oppas.

 

Aanvullende informatie over de kerstvieringen

  • Op Kerstavond 24 december zijn er twee diensten. Allereerst om 19.00 uur de Kerstgezinsviering. Voor de­ze dienst schreef ons jonge ge­meentelid Roosmarijn Heibloem een bewerking van “A Christmas Carol” van Dickens. Het verhaal is voor een deel gefilmd en wordt voor een deel live uitgespeeld. We zien de eigenaar van een speeltuin zonder gevoel voor kinderen en zonder gevoel voor Kerst. Maar drie Kerstengelen laten het koude hart van de man ontdooien…
  • De Kerstnachtdienst begint om 21.45 uur met het inzingen van een aantal Kerstliederen. De dienst krijgt een niet erg verrassend, maar dit jaar helaas wel zeer actu­eel thema: “Vrede op aarde”. Voor de dienst krijgen de tijdelijke Oe­kraïense inwoners van onze dor­pen een speciale uitnodiging. En er is ook een Kerstkoor dat o.l.v. Arie Knetsch naast bekende Kerstlie­deren ook één Oekraïens Kerstge­zang instudeert. Wij hopen dat u erbij zult zijn, ook om met uw aan­wezigheid onze Oekraïense gasten een hart onder de riem te steken.
  • Ook op Kerstmorgen 25 december zingen we voor de dienst eerst sa­men enige mooie Kerstliederen. In de kerk en ook in nevendienst wordt ons Levenslicht-project afge­rond. En ook op Kerstmorgen is er een koor: shantykoor “Het Groene Hart” o.l.v. Peter van Poelje. Nee, dat betekent niet dat er tijdens de Kerstviering zeemansliederen wor­den gezongen. Het koor brengt echte Kerstgezangen tot klinken. Maar wel op geheel eigen shanty-wijze en begeleid met eigen instru­menten. Het wordt vast een groot feest!

Kerstpuzzeltocht

Twee jaar geleden kondigden wij een kerstpuzzeltocht aan. Een jaar gele­den ook. Corona kwam steeds tus­senbeide.

Dit jaar hebben we echter goede hoop dat we de tocht daadwerkelijk kunnen lopen, met het volgen van de sterren. De huizen waar een stukje kerstverhaal en 2 puzzelstukjes op­gehaald kunnen worden, zijn herken­baar aan een ster. Er kan gelopen worden in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw. Houd deze website en de Groene Hart Koerier goed in de gaten voor de de­tails die nog volgen.

 


Kerstwensboom

Vanaf 4 december ziet u in de hal van de Brugkerk (onder de toren) een kerstboom staan zonder versiering. De bedoeling is om deze boom te versieren met kerstwensen van alle gemeenteleden die de boom passe­ren. Er liggen kaartjes klaar bij de boom die u ter plaatse kunt invullen en in de boom hangen. U kunt ook een kaartje meenemen naar huis en een week later weer mee terug ne­men of u kunt een eigengemaakt kaartje meenemen. Vindt u het te­veel gepriegel om het kaartje in de boom te hangen dan laat u het ge­woon achter in de daarvoor bestem­de pot en dan wordt het kaartje later in de boom gehangen.

Uw wensen kunt u richten aan ie­dereen in het algemeen of aan ie­mand die u in het bijzonder in ge­dachten heeft. Denkt u er wel aan dat u in het laatste geval beter geen namen kunt noemen. U hoeft de wens natuurlijk ook niet van uw ei­gen naam te voorzien.In het nieuwe jaar, als de boom is opgeruimd, ziet u de wensen nog een keer terug. Het zou mooi zijn als de boom over­vol wordt.


Geplaatst: 5 december 2022