Home » Blog » Nieuws » Sobere maaltijd – 6 maart 2024

Sobere maaltijd – 6 maart 2024

Geplaatst in: Nieuws

 

Op woensdag 6 maart is er om 18.00 uur een sobere maaltijd in Onder Dak. Je kunt het ook vastenmaaltijd noemen. Niet alleen moslims vasten, ook in de katholieke kerk kennen we een vastentijd. Tegenwoordig sluiten velen uit andere kerken zich daarbij aan. Daar kan iedereen zijn of haar eigen invulling aan geven, minder eten, geen alcohol of schermtijd be­perken, vaker de fiets pakken, vult u zelf maar in. De vastenperiode be­gint op Aswoensdag en eindigt op paaszaterdag. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vasten­dagen, dus eigenlijk blijven er 40 da­gen over, vandaar “veertigdagen­tijd”. Het getal veertig verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte on­derweg waren naar het Beloofde Land.

Als u deelneemt aan de sobere maal­tijd vragen we een bijdrage voor het vastenactieproject van de parochie. Het vastenactieproject is voor de dis­tricten Gutu en Bikita in Zimbabwe, de districten met het grootste ge­brek aan water en andere middelen van bestaan. Samen met de lokale bevolking worden waterputten ge­slagen en tuinen aan gelegd. Verder worden vooral vrouwen en jongeren ondersteund en bijv. voorzien van een naaimachine en startmateriaal zodat ze kleding kunnen maken zoals schooluniformen.

U kunt zich aanmelden bij: Truus van der Heijden, truus.van.der.heijden@pknkoudekerk.nl of Tineke Heemskerk, fam.heemskerk@planet.nl

Graag tot ziens op 6 maart in Onder Dak.

 

Namens de Raad van Kerken,

Tineke Heemskerk

 

 

Geplaatst: 22 februari 2024