Home » Blog » Nieuws » Thema bijeenkomsten 24 & 27 februari 2022

Thema bijeenkomsten 24 & 27 februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Thema-avond 24 februari

Voorafgaande aan de themadienst over de toekomst is er op donder­dag 24 februari ook een thema-avond met hetzelfde onderwerp. De (nabije) toekomst stelt ons voor grote uitdagingen. Hoe om te gaan met het milieu, een tekort aan wo­ningen en de vergrijzing van onze samenleving? Wat kunnen we als kerk nog betekenen voor een nieu­we generatie? Moeilijk te beant­woorden vragen. Maar wat nu als we aan jongeren en ouderen uit het jaar 2032 zouden kunnen vra­gen wat wij moeten doen? Tijdens de thema-avond proberen we ons te verplaatsen in hen (of in onszelf over tien jaar). Wij nodigen u graag uit in Honswyc om 20.00 uur om mee te denken!

 

Themadienst zondag 27 februari

Door de omstandigheden is ons jaarthema “Nu en in de toekomst” nog niet erg uit de verf gekomen. In oktober was er een dienst over “nu leven”. De themadienst over de toekomst moesten we uitstel­len. We hopen nu dat deze dienst kan doorgaan op zondag 27 febru­ari. Pessimisten zien de toekomst somber tegemoet. Optimisten heb­ben er alle vertrouwen in. Kan het evangelie ons op weg helpen naar een goede toekomst? Op de laatste zondag van februari laten wij onze gedachten gaan over die vraag.

 

 

 

Geplaatst 12 februari 2022