Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update augustus 2022

Toekomst delen – update augustus 2022

Geplaatst in: Nieuws

In juni heeft de gemeente Alphen aan den Rijn de vergunning voor de verbouw van de Brugkerk afgegeven. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet. Inmiddels hebben wij ook een aannemer geselecteerd, die deze verbouw kan en wil uitvoe­ren. De werkzaamheden kunnen be­gin 2023 starten, maar dan moet, zo­als afgesproken, de Ontmoetingskerk verkocht zijn. De hoogte van de ver­koopsom is immers de belangrijkste factor voor de mogelijkheden en de omvang van de verbouwing van de Brugkerk. Daarnaast zullen wij fond­sen en sponsoren aanschrijven om een bijdrage te geven.

 

In september zullen ongeveer 10 ge­gadigden hun plan en bieding voor de Ontmoetingskerk presenteren. Deze procedure loopt via het KKG, een makelaarskantoor voor kerke­lijke goederen. Daarna zal een verte­genwoordiging van het kernteam met de architect, de aannemer en de installateurs de opties voor de ver­bouwing gezamenlijk als bouwteam uitwerken.

 

Voor de Stichting Brugkerk aan de Rijn in oprichting zijn bijna alle be­stuursleden bekend. Naar verwach­ting kan de stichtingsakte in septem­ber bij de notaris worden gepas­seerd. Daarna kan de stichting begin­nen met haar activiteiten: het wer­ven van Vrienden (en natuurlijk do­nateurs) van de Brugkerk.

 

U ziet het: in de maand september komen allerlei “lijntjes” bij elkaar.

Wij zijn benieuwd naar de uitkomst. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u aan ons doorgeven via het e-mailadres Toekomst.Delen@pknkoudekerk.nl

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

Geplaatst: 27 augustus 2022