Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update december 2022

Toekomst delen – update december 2022

Geplaatst in: Nieuws

Ook in deze maandbrief geven wij weer een overzicht van de stand van zaken van het project Toekomst Delen.

Op 18 november jl. is bij de notaris de overdrachtsakte van het Ontmoe­tingskerk complex getekend. Met de nieuwe eigenaar is afgesproken dat wij tijdens de verbouw van de Brug­kerk onze erediensten in de Ontmoe­tingskerk mogen houden. Dit betreft de periode van medio maart t/m medio december 2023.

In de vorige maandbrief hebben wij toegelicht dat op het oorspronkelijke verbouwplan voor de Brugkerk be­zuinigd moet worden. In overleg met de architect, de aannemer, installa­teurs en adviesbureaus wordt bezien op welke wijze de werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit­gevoerd kunnen worden. Het eerste overleg hierover in bouwteamver­band heeft inmiddels plaatsgevon­den. Om risico’s tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken wordt vooraf de constructie van de vloer onderzocht. Daartoe zullen in januari 2023 enkele banken achterin de kerk worden verwijderd.

De start van de werkzaamheden is voorlopig gepland op 2 mei 2023. Dit houdt verband met de benodigde opstarttijd en het optimaal gebruik kunnen maken van subsidies. Hier­aan voorafgaand willen wij in de pe­riode maart/april met vrijwilligers waar nodig de kerk leegruimen.

De bestuursleden van de Stichting Brugkerk aan de Rijn in oprichting zijn begonnen met hun voorberei­dende activiteiten. De stichtingsakte zal in 2023 bij de notaris worden gepasseerd. De website www.Brugkerkaanderijn.nl is welis­waar nog in ontwikkeling, maar u kunt er al di­verse informatie en foto’s op vinden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze aan ons doorgeven via het e-mailadres Toekomst.Delen@pknkoudekerk.nl

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

Geplaatst: 3 december 2022