Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update februari 2023

Toekomst delen – update februari 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

In de maandbrief van 3 december 2022 schreven wij dat in januari 2023 de constructie van de vloer zou worden onderzocht om risico’s tijdens de uitvoering te beperken. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Met een aantal vrijwilligers is een kerkbank verwijderd en een strook van de betonvloer van muur tot muur vrijgemaakt van vloerhout en zerken. Vervolgens is een aantal gaten in deze betonvloer geboord om te onderzoeken wat de constructieve staat, het hoogteverloop en de grondslag van de vloer is.

Het beton is niet slecht van kwaliteit, maar de vloer is hooguit 10 cm dik en de wapening ligt er niet overal netjes in. In het gebied onder de banken is de vloer wat verzakt en is het hol onder de vloer, de vloer steunt daar dus niet op de ondergrond. Het probleem zit met name in de grondslag onder de vloer, die kan het beste worden omschreven als: ‘bagger’. Dit betekent dat de vloer daar geen ondersteuning heeft. Bij de beoogde gewichtstoename door de verbouwing bestaat daardoor een reëel risico op scheurvorming of breuk. De constructeur gaat de bevindingen van het onderzoek rapporteren en een advies over de vloer opstellen.

Wat het advies van de constructeur ook zal zijn, de uitkomst zal een tegenvaller zijn op het punt van kosten en doorlooptijd. Daarentegen is het goed dat dit risico vóór de start van de werkzaamheden in beeld is gebracht en niet tijdens het proces is gebleken, bijvoorbeeld door een ongeluk. We houden u van het verdere verloop op de hoogte.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze aan ons doorgeven via het e-mailadres toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

 

 

Geplaatst: 26 februari 2023