Home » Blog » Nieuws » Toekomst Delen – update maart 2022

Toekomst Delen – update maart 2022

Geplaatst in: Nieuws

Ook in deze maandbrief geven wij weer een overzicht van de ontwik­kelingen. In de tweede week van maart bezochten vertegenwoordi­gers van de Rijksdienst voor Cultu­reel Erfgoed (RCE), de gemeente Alphen aan den Rijn en de Wel­standscommissie Dorp, Stad en Land de Brugkerk. Dit bezoek heeft een positieve indruk achtergelaten. Daar­om verwachten wij een “korte” vergunningenprocedure van in totaal ongeveer 14 weken. Vóór de aan­vraag van de vergunning zal het Definitief Ontwerp gepresenteerd worden aan de kerkenraad en daar­na aan de gemeenteleden tijdens de gemeenteavond, die voorlopig is gepland op 3 mei in de Brugkerk, aanvang 20.00 uur.

De Tendergroep start binnenkort met de voorbereidingen voor de ver­koop van het Ontmoetingskerkcom­plex. Een onderdeel daarvan is het bepalen van de randvoorwaarden waaraan de inschrijvers (de poten­tiële kopers) moeten voldoen. Door middel van de tenderprocedure wordt geprobeerd om, rekening hou­dend met die randvoorwaarden, een zo gunstig mogelijke verkoopprijs te verkrijgen. De Tendergroep wordt ondersteund door een externe des­kundige.

 

De Vriendengroep werkt aan de website over de Brugkerk. Deze web­site is weliswaar nog in concept, maar een bezoek hieraan is toch al de moeite waard; het adres is www.brugkerkaanderijn.nl.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via

Toekomst.Delen@pknkoudekerk.nl.

 

Namens het Kernteam Project

Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

 

Geplaatst: 27 maart 2022