Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update september 2022

Toekomst delen – update september 2022

Geplaatst in: Nieuws

Nieuws van de Tendergroep over de verkoop Ontmoetingskerk.

 

Op 7 en 8 september hebben 8 ge­gadigden een presentatie gegeven over hun plannen, voorbehouden en biedingen voor het Ontmoetingskerk complex. Er waren mooie presenta­ties te zien. Na de eerste ronde is een aantal kandidaten op 15 sep­tember nogmaals uitgenodigd om onze vragen op hun plannen nog eens nader toe te lichten. Het is ver­rassend welke plannen er allemaal gepresenteerd zijn. Wat alle plannen gemeen hadden is dat de kerk, als rijksmonument, niet aan de buiten­kant wordt aangetast en niet aan het straatbeeld onttrokken zal worden.

De Tendergroep en het Kernteam hebben ten tijde van dit schrijven een advies uitgebracht aan het Col­lege van Kerkrentmeesters. Het col­lege zal dit advies behandelen en vervolgens een advies aan de ker­kenraad uitbrengen. Dit kost nog even wat tijd, maar we zijn op de goede weg. Aan het eind van deze maand of begin oktober hopen we u nader te informeren.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ze aan ons doorgeven via het e-mailadres toekomst.delen@pknkoudekerk.nl

 

Namens de Tendergroep,

Piet van Bostelen, voorzitter

 

 

Geplaatst  25 september 2022