Home » Blog » Nieuws » Nieuwe periode Basiscatechese

Nieuwe periode Basiscatechese

Geplaatst in: Nieuws

basiscatecheseBegin 2017 gaat de basiscatechese weer van start!
In week 3, de week van 16 t/m 22 januari 2017, willen we weer beginnen met de blokken 1, 3 en 5.

Ik wil extra uw aandacht vragen voor blok 1. Elk jaar ervaren wij, dat het niet altijd lukt om de juiste kinderen hiervoor uit te nodigen.
Wij willen in blok 1 beginnen met kinderen die op dat moment in groep 6 van de basisschool zitten. Deze kinderen hebben niet allemaal dezelfde leeftijd.
Wij krijgen onze gegevens van de kerkelijke administratie. Daar wordt natuurlijk niet bijgehouden in welke groep iemand zit. Waarschuw ons dus, als uw dochter/zoon een “snelle” leerling is en dus al in groep 6 zit, maar qua leeftijd misschien in groep 5 verwacht mocht worden! Omgekeerd geeft u aan, als uw dochter/zoon graag een jaar later aan de basiscatechese deelneemt, omdat groep 6 nog niet aan de orde is.

Wij brengen zoveel mogelijk een persoonlijke uitnodiging. Deze uitnodiging kunt u in week 2, de week van 9 t/m 15 januari 2017 verwachten. Voor blok 1 beginnen we al voor de Kerstvakantie met uitnodigen. Wilt u reageren op deze uitnodigingen?
Voor blok 1 naar Arina v.d. Stigchel: basiscatechisatie@pknkoudekerk.nl

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk, dat er iemand wordt overgeslagen. Dat zou niet leuk zijn! Ook kinderen waarvan de ouders geen lid zijn van onze PKN gemeente zijn welkom!
Wij verspreiden de uitnodiging voor de basiscatechese ook via basis­school De Rank en via Kerken aan de Rijn in de Groene Hart Koerier.
Ook in blok 3 (groep 7 van de basisschool) kunnen kinderen nog meedoen, ook als ze er bij de blokken 1 en 2 niet bij waren. Mail even naar Kitty Stedehouder, die blok 3 leidt: basiscatechisatie@pknkoudekerk.nl
Maar heeft uw zoon of dochter een paar dagen voor de start nog steeds geen uitnodiging ontvangen, terwijl hij of zij wel zou willen deelnemen, laat het dan even weten.

Het gaat om 10 lessen van 19.00 – 20.00 uur in “Honswyc”. Start 17/18 of 19 januari en het eindigt 28/29 of 30 maart 2017. De basiscatechese eindigt na blok 6. Deze kinderen zitten dan een aantal maanden in de brugklas.

Voor meer informatie over de basiscatechese klik hier: Basiscatecehse

 

Geplaatst: 17 december 2016