Home » Blog » Nieuws » Bericht van het pastoresteam – oktober 2021

Bericht van het pastoresteam – oktober 2021

Geplaatst in: Nieuws

Wonder uit Gods hand
Het bericht kon in de vorige maand-brief net niet meer mee, maar u heeft het vast allemaal al meege-kregen: op zondag 15 augustus is Justus geboren, de zoon van collega Laurien en haar man Stefan en het broertje van Josefien. Het geboortekaartje vermeldt de woorden hier-boven. En ondergetekende heeft met eigen ogen mogen vaststellen dat Justus een prachtig mannetje is. Ook moeder Laurien maakt het goed. Zij heeft nog tot en met 20 november verlof.

Hoe verder?
Regelmatig krijg ik vragen over de uitvoering van het in mei genomen gebouwenbesluit. Elders op de site kunt u nalezen dat er al veel voorbereidend werk is en nog wordt gedaan. Maar wat u daar ook zult lezen is dat e.e.a. nog veel tijd zal nemen… Ondertussen hebben velen nog verdriet over het genomen besluit. En het is en blijft ook zeer pijnlijk om een kerk te moeten gaan verkopen. Wie de behoefte voelt om n.a.v. het besluit het hart te luchten, mag zich altijd melden bij één van de kerkenraadsleden of bij mij.

Op de zondagen
Fijn dat er steeds meer mensen de kerkdiensten weer durven bezoeken. Maar ook fijn dat er voor wie liever thuis meedoet of niet meer kan komen, de mogelijkheid blijft om via www.kerkdienstgemist.nl de diensten thuis te volgen.
· Op zondag 26 september mag Yvonne van Winkel – van Egmond bevestigd worden in het ambt van ouderling. Wij zijn erg blij dat zij het team van de kerkenraad komt versterken! De kerkenraad moet ook afscheid nemen van één van zijn leden: voorzitter Bas Vos. Maar omdat Bas op 26 september niet in de dienst aanwezig kan zijn zetten we hem in de (thema)dienst op 17 oktober even in het zonnetje. De kerkenraad heeft uit zijn mid-den ook al een nieuwe voorzitter gekozen: Adriaan van Kampen. Fijn dat hij deze verantwoordelijke taak op zich wil nemen!

· Na een lange coronapauze organiseert de bijzondere dienstencommissie op zondag 3 oktober weer een gezinsviering. In die dienst brengt Emilia Verdoes uit Katwijk met haar theater De Regenboog de voorstelling “Jij bent geliefd!”. Vanuit bijbelse verhalen gaat het in deze voorstelling over pesten en naastenliefde, over eigenwaarde en de waarde die Gods liefde geeft aan ons leven. Emilia Verdoes zal laten zien dat ieder kind geliefd is, dat elk kind het verdient om zelfverzekerd op te groeien. En ook dat wij zelf een naaste kunnen zijn voor wie kwetsbaar is. Aan de hand van o.a. het verhaal van de Barmhartige Samaritaan wordt duidelijk hoe Jezus het bedoelt. Iedereen is natuurlijk welkom bij deze viering, maar neem vooral uw kinderen, kleinkinderen of buurkinderen mee!

· In de dienst van zondag 10 oktober zal mijn echtgenote dominee Ellis Ezinga voorgaan. Ellis is op dat moment niet meer predikant in Leiden Zuidwest. Op 1 oktober gaat zij aan de slag (parttime) als geestelijk verzorger en predikant in een verpleeghuis in Hoofddorp. Het was al lang een wens van haar om nog intensiever met het pastorale werk bezig te zijn. Op 10 oktober ga ik zelf nog wel voor in haar, dan oude, gemeente in Leiden. U moet op 10 oktober overigens vroeg uw bed uit. I.v.m. de Leidse marathon begint de kerkdienst dan al om 9.00 uur.

· “Leven in het hier en nu”: daarover zal het gaan tijdens een themadienst op zondag 17 oktober. Hoe kunnen we het goede, dat onze God ons nu al schenkt, ook werke-lijk beleven? Maar ook: gaan wij wel goed om met alle goeds dat wij krijgen? Over die vragen ging het tijdens een themaavond in sep-tember. De gesprekken die toen zijn gevoerd zullen we op 17 okto-ber vertalen in woord, gebed en lied.

· Gastvoorganger op zondag 24 okto-ber is dominee P.J. van der Ende uit Rijnsburg.

 

Activiteiten door de week
In de komende weken zijn er ook doordeweeks gelukkig weer diverse kerkelijke activiteiten:

· Soep & Praatje is er deze maand op dinsdag 12 en 26 oktober. Op dinsdag 26 oktober is er filmavond. Op die avond kunt u komen kijken naar “The Leisure Seeker”. Meer informatie over de film leest u in het nieuwsbericht.

· Er is nog steeds elke woensdag van 10.30 tot 11.30 uur Open Kerk. Loop even de kerk binnen om stil te worden of om een kaarsje aan te steken. Op 29 september, en 13 en 27 oktober bent u welkom in de Ontmoetingskerk. Op 6en 2 in de Brugkerk.

· Op dinsdag 5 oktober is er om 10.00 uur in Onder Dak weer Open Huis. Wees welkom bij de koffie, voor de gezelligheid en voor een spelletje. Volgende data: 2 novem-ber en 7 december.

· De groep Kerk in beweging spreekt op dinsdag 28 september om 20.00 uur weer over hoe het verder moet met de kerk. N.a.v. het boek “Twee-componentenkerk” van Arjan Zan-tingh gaat het deze keer nog eens over “binnen of buiten”. Waar moeten wij het accent leggen in het kerkenwerk? Belangstellenden zijn welkom!

· ’s Avonds op 5 oktober, ook in Onder Dak om 20.00 uur, is er weer Samen Bijbellezen. We lezen verder uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe: hoofd-stuk 3 deze keer.

· Op woensdag 13 oktober bent u om 20.00 uur weer welkom in de Brugkerk om een uur te mediteren op een bijbelwoord. Via dat woord openen we ons voor de geestelijke bron in onszelf, voor de bron van Gods liefde.

· Op donderdag 14 oktober om 20.30 uur is er een ontmoetingsmoment voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk en van Tref. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Vakantie
Van 23 t/m 30 oktober heb ik nog een weekje herfstvakantie. Als u in deze dagen pastorale ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met onze scriba. Hij zal u in contact brengen met één van onze ambtsdragers of een predikant uit de omgeving.

 

“Met elk blad dat valt, valt meer licht op de aarde, komt meer uitzicht vrij,” schreef dichter-dominee Jaap Zijlstra.
Ik wens u toe dat het u nooit zal ont-breken aan uitzicht!

Hartelijke groet,

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst 3 oktober 2021