Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand mei – juni

Brief van de maand mei – juni

Geplaatst in: Nieuws

Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen

 

Aangezien ik in de week van de inle­verdatum van de kopij voor deze maandbrief op vakantie ben, schrijf ik deze Brief van de maand op derde Paasdag. En dat voelt wel gek, met de vreugde van het Paasevangelie nog in het hoofd en in het hart alweer aan het vooruitkijken naar het volgende kerkelijke feest: Pinksteren. En dat duurt, terwijl ik dit schrijf, nog best wel een tijdje.

Toen dacht ik, als die 2 feesten nou eens op een dag vallen, hoe zou dat zijn? Indachtig het spreekwoord: als Pasen en Pinksteren op een dag vallen.

 

Dat zal dus in het echt nooit gebeu­ren, want het is nu eenmaal zo dat er 7 weken tussen zitten. Pinksteren, in het Engels Pentecoste, betekent 50. Pinksteren is de 50e dag van Pasen, en op die dag vieren we de uitstor­ting van de Heilige Geest op de leerlingen van Jezus. Met 49 dagen ertussen kan dat dus niet samen­vallen met Pasen. Bovendien staat het Paasverhaal voor ons voor de opstanding en de overwinning op het doodse, en Pinksteren met de uitstorting van de Heilige Geest. Die 2 feesten hebben dus ook nog eens een hele andere betekenis.

Voor veel mensen is Pinksteren een beetje een moeilijk te plaatsen feest. Kerst en Pasen, dat kan men nog wel duiden. Maar wat er met Pinksteren gebeurde, dat is toch wel lastig. Het is vooral het vooruitzicht van een paar vrije dagen dat mensen associëren met Pinksteren.

En dan ook nog een Hemelvaart­weekend ertussen. Ook altijd een mooie gelegenheid om even weg te gaan. Doordat de betekenis van Pinksteren niet heel bekend is, zijn Pasen en Pinksteren voor de gemid­delde Nederlander wel wat los van elkaar komen te staan. Het verband tussen die 2, of eigenlijk 3, Hemel­vaart meegerekend, feesten is weg. En dat is jammer.

 

Laten we het daarom toch eens proberen om Pasen en Pinksteren op een dag te laten vallen. Op Paasochtend hebben we gelezen dat, nadat de sabbat voorbij was, de vrouwen naar het graf van Jezus zijn gegaan. Daar vonden ze hem niet. Ze troffen wel een engel die hen zei: “Jezus is hier niet. Hij is opgestaan.”

De vrouwen gingen het daarna aan de leerlingen vertellen, maar die geloofden hen niet. De dag erna kwamen de leerlingen weer bij elkaar. De deur van hun verblijf was stevig op slot. Niemand kon zomaar binnenkomen. Maar dan verschijnt Jezus plotsklaps in hun midden en wenst hen vrede. Hij toont hen zijn handen en zijn zij. De leerlingen zien zo dat hij werkelijk Jezus is. Nogmaals zegt Jezus: “Vrede. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.” Na deze woorden ademt hij over hen heen en zegt: “Ontvang de heilige Geest” (Johan­nes 20: 19-22)

 

Met Pinksteren zullen we lezen dat de leerlingen bij elkaar gekomen zijn in Jeruzalem vanwege het Joodse Wekenfeest, het feest van het begin van de oogst. We zullen lezen dat er plotseling uit de hemel een geraas komt alsof er een hevige wind opsteekt, en die het hele huis waar zij zijn, vult. Dat ze vurige tongen op hun hoofd krijgen. En dat ze vol van de Heilige Geest raken en dat ze beginnen te spreken in vreemde talen. (Handelingen 2)

Dit is wat we vieren met Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Dat ze gingen verkondigen over God en Jezus. En hiermee vieren we de geboorte van de christelijke kerk.

 

Maar zoals al eerder gezegd; de leerlingen kregen met Pasen ook al de heilige Geest. Toen Jezus over hen heen ademde. En elk jaar wordt met Pasen verkondigd wat de kern is van ons christelijk geloof. Niet de dood heeft het laatste woord, maar God. Wat er gebeurde met Pasen geeft ons nieuw leven, een nieuwe toekomst. En dit alles wordt bekrachtigd door het Pinksterfeest. Wanneer vanuit deze boodschap onze kerk ontstaat.

 

Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen. Nee, als je zo het zo bekijkt, vallen Pasen en Pinksteren op een dag. Allebei vertellen ze over de heilige Geest, over nieuw geboren zijn. Als je het zo bekijkt zie je dat Pasen en Pinksteren in elkaars verlengde staan. De een kan niet zonder de ander. En eigenlijk is het dus wel mooi dat ik op derde Paasdag over Pinksteren schrijf!

 

Met een hartelijke groet,

Henriëtta van Gosliga

 

Geplaatst: 8 mei 2017