Home » Blog » Nieuws » Bericht van de diaconie – augustus 2022

Bericht van de diaconie – augustus 2022

Geplaatst in: Nieuws

Giften
We ontvingen € 110,- via Helma van Woerden, via Jacques Verschoor voor de vakantietassen € 20,- en via Elsbeth Oosting € 50,- voor de vluch-telingen uit Oekraïne.

Kledinginzameling
Vanuit het Diaconaal Platform Alphen worden er kledinginzamelingen georganiseerd voor de Kledingbank Groene Hart en in september is onze gemeente aan de beurt. Wat kunt u allemaal inleveren in deze maand: Dameskleding, herenkleding, kinderkleding en schoenen. Alles in nette staat natuurlijk. Als u iets heeft dan kunt u het in Hazerswoude-Rijndijk inleveren op Schubertplantsoen 44 en in Koudekerk op Ridderhoflaan 97.

Eieren
Het is nog steeds mogelijk eierdozen in te leveren bij de 2 bovenstaande adressen zodat we binnenkort weer een grote hoeveelheid eieren naar de Voedselbank kunnen brengen. Het is afgelopen jaar gestart als een eenmalige actie maar door het sparen van deze eierdozen kunnen we dit nu een aantal keer per jaar organiseren.

Avondmaal
Op 21 augustus vieren we het Heilig Avondmaal. In de ochtenddienst is er het lopend Avondmaal. In de middag is er om 15.00 uur een viering in de Ontmoetingskerk voor diegene voor wie het niet mogelijk is om mee te doen met het lopend avondmaal, of voor wie het prettiger vindt om dit in een kleinere groep te vieren. Wilt u gehaald worden voor de middag-viering dan kunt u contact opnemen met Alie Spil die de autodienst regelt via autodienst@pknkoudekerk.nl of 071 341 3236.

Vakantietassen
Er zijn 21 tassen gevuld en afgeleverd bij de Voedselbank Alphen en omstreken. Deze zijn bezorgd bij diverse gezinnen. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de gezinssamenstelling. Net als afgelopen jaar hoopt de diaconie ook nu een tweede tas af te kunnen leveren voor elk kind met daarin schoolspullen. U wordt allen hartelijk bedankt voor uw gulle gaven voor dit project.

Het meisje van de diaconie
Na twaalf dienstbare jaren gaat het meisje de diaconie verlaten.
Wat is de diaconie en wat heeft het voor mij betekent: Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God. Ons woord diaconie komt vanuit het Griekse woord “diakonia” dat letterlijk dienst/dienstbaar opstellen bete-\kent. De termen diaconie en diaco-\naat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het werk wat wij doen, zowel plaatselijk als buiten onze landsgrenzen, terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

Het dienen binnen de kerk zat er van kinds af aan al in. Wat wil je met een opa als koster! Helpen bij rouw- en trouwdiensten, de stoelen plaatsen voorin de kerk en deze later weer verplaatsen naar achterin de kerk. Het jaarlijkse ritueel met Kerst van kaarsen aansteken in de kroonluchters. Het helpen bij het in de boenwas zetten van de banken en nog vele andere taken groot of klein. Later kreeg dit dienen een ander karakter. Het bezorgen van het kerkblad in de Dorpsstraat, helpen bij de bazaar, bezorgen van de enveloppen van Kerkbalans, met je moeder mee als zij op stap ging voor de Hervormde Vrouwendienst (HVD). Totdat Jan Kroon kwam met de vraag: Is de diaconie niet iets voor jou? Totaal geen idee wat dit voor mij betekende, toch de sprong gewaagd. Een fijne groep diaconale collega’s die samen de taken uitvoeren. Zeker niet moeilijk, saai, oubollig of stoffig. Geen urenlange vergaderingen, wij houden van kort en bondig. Het heeft mij veel voldoening gegeven te kunnen werken en helpen voor plaatselijke projecten in de eigen gemeente, maar ook het kunnen helpen over de landsgrenzen heen. En nu komt natuurlijk de hamvraag: aan wie kan ik het “dienstenstokje” overdragen…..?

Het meisje van de diaconie,
Ria van Arkel.

Afscheid diaconie
Over 2 maanden is het zover, dan zit mijn taak als voorzitter van de diaconie erop. Het is een dubbel gevoel. Wat een ontzettend goed team hebben we met elkaar, dankbaar ben ik voor de zelfstandigheid van alle diakenen die ieder op eigen wijze hun taken vervullen. Ik heb gemerkt dat je als diaken een eigen invulling kan en mag geven aan wat er gedaan moet worden. En wat is het fijn dat we ook in het grotere geheel met de kerkenraad een groep mensen hebben die oog hebben voor elkaar en de gemeente en waar er plek is voor ontmoeting en discussie waarbij er respect is voor de ander. Door alle jaren heen heb ik gemerkt dat voor mij gemeentezijn betekent dat ik ook iets wil bijdragen aan het vele werk wat gedaan moet worden. Maar om mijn enthousiasme te behouden is het tijd om even wat afstand te nemen en een aantal jaar de ruimte te krijgen voor andere dingen. En dat gaat vast lukken!

Helma van Woerden

 

Geplaatst: 14 augustus 2022