Home » Blog » Nieuws » Bericht van het pastores team – augustus 2022

Bericht van het pastores team – augustus 2022

Geplaatst in: Nieuws

Nieuw seizoen
Het is nog volop zomer. Velen zijn nog op vakantie. Anderen gaan nog of weer. Toch blikken we alweer vooruit naar het nieuwe seizoen.Wij zullen vanaf september, met vele andere gemeenten in de Protestantse Kerk, gaan werken met het jaarthema “Aan tafel”. Het thema vestigt de aandacht op de Maaltijd van Christus. Maar ook op andere maaltijden en hoe mensen daarmee altijd weer hun onderlinge verbondenheid vieren.

Toch zullen we het maaltijdthema voorlopig nog niet heel erg gaan uitdiepen. Dat heeft te maken met twee andere zaken die nog bij ons op tafel liggen en waar onze eerste aandacht naar uitgaat: (1) wat gaat er op korte termijn met onze gebouwen gebeuren?, en (2) hoe kunnen we als kerk van betekenis zijn voor een nieuwe generatie?

Huis waar ik thuis ben
Wat de gebouwen betreft: er hebben zich enkele potentiële kopers voor de Ontmoetingskerk gemeld. Maar het is nog afwachten of zij met een acceptabel bod en plan voor de kerk gaan komen.Toch willen we het ons niet laten gebeuren dat de Ontmoetingskerk ineens zomaar verkocht is zonder dat wij op een goede manier afscheid hebben kunnen nemen. Daarom beginnen we alvast met het project “Huis waar ik thuis ben”. Het verzoek aan u is om een foto te maken van een plek in en om de kerk of in Honswyc die voor u een speciale betekenis heeft. Ook vragen we u om oude foto’s van bijzondere diensten of andere momenten in de kerk. N.a.v. de foto’s willen we in gesprek gaan over de betekenis die de Ontmoetingskerk voor ons heeft.

Uiteindelijk willen we (een deel van) de foto’s gebruiken om, tegen de tijd dat we echt afscheid moeten gaan nemen, een mooie expositie in te richten. Voorlopig hebben we in september een keer een avond (maandag 19 september om 20.00 uur) en een ochtend (donderdag 22 september om 10.00 uur) gepland waarop we u met uw verhalen en foto’s willen ontvangen. Wilt u zich van tevoren aanmelden via: jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl?

Mag ik even aanschuiven?
In mei hield de kerkenraad een bezinningsdag over de vraag hoe we omgaan met de steeds kleinere deelname van jonge mensen aan het kerkenwerk. Een vraag waarop zich niet zomaar een antwoord laat geven. Maar tijdens de kerkenraadsdag werd het idee geboren om een project te organiseren waarbij zoveel mogelijk óuderen uit de gemeente in gesprek gaan met zoveel mogelijk jongeren. Redenen om dit te doen: (1) om zo het probleem te laten voelen als een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele gemeente, en (2) omdat we alleen door met jongeren in gesprek te gaan kunnen ontdekken wat zij zelf willen en wat niet. Het project heeft als werktitel: “Mag ik even aanschuiven?” Dat is de vraag waarvan we hopen dat veel ouderen die aan een jongere gaan stellen. Maar niet nadat u een instructie heeft gekregen. Volgens de planning willen we het project in de maand oktober nader bij u gaan introduceren. Om te beginnen met een themadienst op zondag 9 oktober. Meer info daarom in de volgende maandbrief.

Vieringen
In de komende periode best veel diensten met een bijzonder accent:
· De dienst van 14 augustus is een gezamenlijk viering met Protestantse Gemeente De Korenaar uit Hazerswoude-Dorp. Deze keer reizen wij af naar De Korenaar. U moet vroeg op, want de dienst begint al om 9.30 uur. Het thema van de dienst: “Bewonder!” Voor wie thuis wil meekijken: er wordt geprobeerd om dat mogelijk te maken via kerkdienstgemist.nl als u daarop naar onze eigen kerk zoekt. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ook naar de dienst kijken via www.kerkomroep.nl (en dan zoeken naar De Korenaar in Hazers-woude-Dorp).

· Op zondag 21 augustus vieren we de Maaltijd van de Heer. En ook ’s middags om 15.00 uur is er dan een Maaltijdviering: aan tafels in een grote kring. Speciaal uitgenodigd voor deze middagviering is iedereen die het niet redt om ’s ochtends aan de lopende viering deel te nemen. Maar u bent ook zeer welkom als u op dezenog een tweede keer naar de kerk wilt!

· Op zondag 4 september mag Marit Hendrina van Andel gedoopt worden. Zij is de dochter van Kirsten en Alex en het zusje van Kasper. Wij hopen op een feestelijke dienst.

· Voor zondag 11 september hopen we op mooi weer. Want dan kan de geplande startdienst in de open lucht doorgaan.
Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: de boerderij van Van Dorp, Galgweg 2.
Thema: “Aanschuiven”
Muzikale begeleiding:
Muziekvereniging Kunst na Arbeid. Bij slecht weer gaat de dienst plaatsvinden in De Korenaar. Na de dienst is er thee en koffie voor iedereen en wordt u ook nog aan het puzzelen gezet. We sluiten af met een Amerikaanse lunch: ieder zet haar of zijn eigengemaakte lunch op tafel en deelt met elkaar!

· Op zondag 18 september nemen wij afscheid van vier van onze kerkenraadsleden: Arno van Aalst, Ria van Arkel, Albert Peters en Helma van Woerden. Wij danken hen voor hun trouwe inzet! Ook een groep ambtsdragers tekent voor twee jaar bij. En er komt dit jaar slechts één nieuwe ambtsdrager terug: Bas Vos neemt weer graag een taak in de kerkenraad op zich, in deze periode als wijkouderling.

· Op zondag 25 september is de oecumenische vredesviering in de Bernarduskerk.

Door de week
Daarnaast zijn er in de komende weken ook weer doordeweekse activiteiten:
· Op maandag 15 augustus is de laatste van onze “Summer Dates”. Deze keer een avond die in het teken staat van verwondering/be-wondering. We beginnen met een stukje fietsen of wandelen. De fietsers vertrekken om 19.00 uur vanaf de Ontmoetingkerk. De wandelaars ook om 19.00 uur, maar vanaf Watermanhof 8. Het doel (de fietsers gaan er via een omweg naartoe) is de boerderij van Van Dorp aan de Galgweg. Daar ontmoeten we, als het goed is, ook een groep uit Hazerswoude-Dorp. We krijgen koffie of thee. En we hebben allemaal een foto bij ons van wat ons verwondert of wie we bewonderen. Daar praten we even over. Maar niet te lang. Want tegen de tijd dat het donker is willen we weer thuis zijn. Graag van tevoren aanmelden via jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl.

· De data van Soep & Praatje vindt u elders.

· Op dinsdag 13 september, om 20.00 uur in Onder Dak, gaat Samen Bijbellezen weer van start. In het kader van het nieuwe jaarthema lezen we over de tafelschikking in Gods Koninkrijk, Lucas 14:1-24.

· De nacht van zaterdag 17 september staat in de agenda als Nacht zonder Dak. Jongeren slapen een nacht in kartonnen dozen om te ervaren hoe dat is en om sponsorgeld in te zamelen voor het goede doel.

· Op maandagavond 19 september om 20.00 uur en donderdagochtend 22 september om 10.00 uur is er dus de mogelijkheid om rondom foto’s herinneringen te delen aan de Ontmoetingskerk: zie boven onder het kopje “Huis waar ik thuis ben”.

· De christelijke meditatie start weer op woensdag 28 september om 20.00 uur in de koorzaal.

· Datum om alvast te noteren: op zaterdagavond 1 oktober is er een vrolijk Kliederkerkconcert voor alle kinderen, hun ouders en opa’s en oma’s. Daarvoor is er vanaf 17.30 uur pannenkoeken eten!

Vakantie
Pastor Laurien heeft nog vakantie t/m 28 augustus. Dominee Willem neemt waar nodig waar.

 

 

Geplaatst: 14 augustus 2022