Home » Blog » Nieuws » Bericht vanuit de Diaconie – maart 2023

Bericht vanuit de Diaconie – maart 2023

Geplaatst in: Nieuws

Hulp aan Kayayei meisjes in Kumasi (Ghana)
Geraldine van der Meer kwam op zondag 22 januari het collectedoel toelichten. Met behulp van zelfgemaakte foto’s bracht zij de Kayayei meisjes voor het voetlicht. Via de collecte en de bank kwam € 824,20(!) voor dit doel binnen.

 

Vakantie
Het Vakantiebureau verzorgt ook dit jaar vakanties voor senioren, zowel met als zonder zorgbehoefte. Iedere senior is van harte welkom, ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid programma met gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma’s en creatieve en ontspannende activiteiten.

Een team van vrijwilligers staat dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een luisterend oor.
U kunt reserveren via de website: www.hetvakantiebureau.nl.
Wacht hiermee niet te lang!

 

Paasgroetenactie.
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op 50 kaarten hebben wij een paasgroet geschreven die u na de dienst van 5 maart tijdens het koffiedrinken kunt ondertekenen. Het is belangrijk dat u alleen de kaart met de paasgroet on-dertekent, de kaart die er aanhangt wordt door de diaconie voorzien van een postzegel zodat de gedetineerde deze zelf kan versturen.

Voor gedetineerden is het bemoedi-gend wanneer ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag er van overtuigd zijn dat een bemoedigende groet erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten tijdens de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

 

Voedselbank
Wij verzamelen nog steeds kassabonnen van de Hoogvliet voor de gratis producten. Deze zamelen wij in voor de Voedselbank. De kassabonnen kunt u in de collecteschalen doen of bij Ridderhoflaan 97 of Schubertplantsoen 44 door de brievenbus doen. Zowel hele als halve zegels kunnen een spaarkaart compleet maken. De genoemde adressen zijn ook voor het doneren van alle houdbare producten voor de Voedselbank.

Marianne is naast diaken ook inzamelvrijwilliger voor de Voedselbank. U kunt haar dus tegenkomen als er bij de plaatselijke supermarkten een inzamelactie gehouden wordt. De inzamelacties worden gehouden op:

• 24 en 25 maart bij Hoogvliet (Haz. Rd),
• 2 en 3 juni bij Albert Heijn (K. a/d R.).
• 14 en 15 juni bij Jumbo (Haz. Rd),

Marianne is op de zaterdagmiddagen 25 maart en 3 juni hierbij aanwezig. Heeft u tijd en zin om haar te helpen met het aanpakken van de gedoneerde goederen? U hoeft dus geen mensen aan te spreken, dat doet Marianne wel. U kunt kiezen om haar te helpen van 13.30 tot 15.30 uur of van 15.30 tot 17.30 uur.
Het kan ook iets zijn voor een maatschappelijke stage. Voor vragen of aanmeldingen: neem contact op met Marianne Soels.

 

Kledingbank
Ook de inzameling voor de Kledingbank gaat onverminderd voort. Dank daarvoor. De uitgifte van de Kledingbank is verplaatst naar de Aarhof in Alphen aan de Rijn maar de inzamellocatie is nog steeds op de “oude” locatie. Wellicht toch eens tijd om eens kritisch door uw kledingkast te gaan? Wat draagt u toch niet meer en mag een tweede leven krijgen. De kleding die binnenkomt wordt kritisch bekeken. Wat niet goed meer is, wordt verkocht om als grondstof voor nieuwe producten een nieuw leven te krijgen. U kunt kleding of schoenen inleveren bij Ridderhoflaan 97 of Schubertplantsoen 44. Heeft u te veel om zelf te versjouwen? Neem dan contact op met één van de diakenen, dan komen wij het bij u ophalen.

 

Dierenvoedselbank
Ja, die bestaat ook. Tot nu toe werd dierenvoedsel gewoon aan de Voedselbank gedoneerd. Want iemand kan door omstandigheden (ontslag, ziekte, hoge energierekening) ineens hulp nodig hebben van de Voedselbank. Dan wordt het lastig als er ook een huisdier is. Want hoe ga je je huisdier voeden als je zelf eigenlijk geen geld hebt voor eten?

Een artikel in de Groene Hart Koerier, gecombineerd met het kort daarna overlijden van een eigen huisdier, leidde tot een contact met de dierenvoedselbank. Uit dit gesprek bleek dat alle overbodig geraakte dierenspullen en dierenvoer bij hen welkom is. Lever het in bij Schubertplantsoen 44 of laat het zo nodig door ons ophalen.

 

Giften
We ontvingen via Jacques Verschoor € 20,- voor de opvang van jonge vluchtelingen in Griekenland.

 

Met vriendelijke groet,

De diaconie,

 

Gepubliceerd: 6 maart 2023