Home » Blog » Nieuws » Berichten pastoresteam – oktober 2020

Berichten pastoresteam – oktober 2020

Geplaatst in: Nieuws

Ook in deze maandbrief blikken wij met u weer vooruit naar de kerk­diensten en andere activiteiten die gepland staan. Waarbij steeds de vraag blijft of alles werkelijk kan doorgaan. Op het moment dat deze woorden worden opgeschreven is er namelijk al weer sprake van een tweede coronagolf…

 

Kerkdiensten in de Brugkerk

Vanaf zondag 4 oktober tot ver in het voorjaar zullen alle kerkdiensten plaatsvinden in de Brugkerk. Het ver­warmingssysteem van de Ontmoe­tingskerk blijkt niet coronaproof.

Ook vanuit de Brugkerk kunt u thuis meekijken of -luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Op de zondagen 11 oktober en 1 november zal er een oude bekende voorgaan in de Burgkerk. Op 11 ok­tober is dat onze oud-predikant Franc de Ronde die nu in Fijnaart woont en werkt. En op 1 november zal onze voormalige pastor Lisette van der Meijden voorgaan. Zij woont nu in Ede.

 

Kindernevendienst en Kliederkerk

Het blijkt dat zich in de coronatijd een beperkte groep gemeenteleden aanmeldt voor de kerkdiensten. Velen zijn (terecht) nog voorzichtig. Dat geldt ook voor enkele leidsters van de kindernevendienst en voor sommige gezinnen met kinderen. Daarom zal er in het najaar niet op alle zondagen kindernevendienst zijn. Door de nevendienst te concen­treren op enkele zondagen hopen wij dat er dan inderdaad een groepje kinderen zal zijn. In oktober zal er nevendienst zijn op de zondagen 11 en 25 oktober.

Er is een plan om op zondagmiddag 8 november weer een keer een “Klie­derkerk” te organiseren: niet alleen voor de kleintjes maar ook voor de grotere kinderen t/m 12 jaar. In de Brugkerk wordt dan een bijbelver­haal verteld, er is muziek en er kan “gekliederd” of geknutseld worden. En er zal vast ook iets lekkers te eten zijn. Meer info volgt later op de web­site en in de volgende maandbrief.

 

Zondag 18 oktober: “Alles lijkt zoals het was”

“Alles lijkt zoals het was” is de titel van een ontroerend boek van radiocoryfee Frits Spits. Daarin vertelt hij over het overlijden van zijn vrouw Greetje. En ook over (Nederlandstalige) liedjes waarin hij iets van troost heeft gevonden. Op zondag 18 oktober laten we in de kerkdienst een paar van deze liedjes horen. Ook zullen we luisteren naar een paar liederen waarin leden van onze gemeente troost vinden. En we lezen een Psalm waarin velen troost vinden en die ook in het boek van Spits, die overigens zegt dat hij niet gelovig is, een rol speelt: Psalm 139. Op dinsdag 20 oktober is er de mogelijkheid om samen na te praten over de dienst: zie bericht verderop.

 

Danken voor gewas en arbeid

Op woensdagavond 4 november om 19.30 uur danken we God voor de overvloed van zijn schepping en voor het goede dat Hij ons schenkt in het werk van elkaars handen.

 

Samen Bijbellezen

Bij een aantal trouwe deelnemers aan het Samen Bijbellezen is er weer behoefte om bijeen te komen. Dat gaan we wel doen in “coronaproof-opstelling” en wel op dinsdag 13 ok­tober om 20.00 uur in Onder Dak. Ook nieuwe deelnemers zijn zeer welkom. Wel graag aanmelden bij dominee Willem. We lezen deze keer een pittige maar ook fundamentele tekst uit de Bijbel: woorden van de apostel Paulus uit 1 Korintiërs 1:10-31.

 

Meditatie

Op woensdag 14 oktober om 20.00 uur is er weer een uur christelijke meditatie in de koorzaal van de Brugkerk. In de stilte en geleid door bijbelwoorden zoeken we naar onze kern en naar God. Graag opgeven bij dominee Willem of via jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl.

 

Napraten over de preek en liederen van troost

Na de startzondag was er weinig animo om nog na te praten over de dienst. Maar wellicht dat het thema van de dienst van zondag 18 oktober (zie hiervoor) daartoe wel uitnodigt. Op dinsdag 20 oktober is daar op twee momenten een mogelijkheid voor. U bent welkom in Honswyc om 15.00 uur ’s middags of om 20.00 uur ’s avonds. De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Opgeven via jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl of met een telefoontje naar dominee Willem.

 

Soep & praatje

In de coronatijd is er wat vaker Soep & praatje, maar in kleinere groepen. Soep & praatje is één keer in de 14 dagen. De komende data zijn 6 oktober om 18.00 uur en 20 oktober om 12.00 uur

 

Open Kerk

Bijna elke woensdag tussen 10.30 tot 11.30 uur komen er een paar mensen naar één van onze kerken om daar even stil te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gebed. Daarom gaan we hier mee door. Maar niet alle keren zullen wij als pastores aanwezig kunnen zijn. Daarom zult u soms ook een vrijwilliger ontmoeten. Hier wel een roostertje voor wanneer welke kerk open is:

  • 7 oktober: Brugkerk
  • 14 oktober: Ontmoetingskerk
  • 21 oktober: Brugkerk
  • 28 oktober: Ontmoetingskerk
  • 4 november: Brugkerk

Houd wel uw jas aan als u naar de kerk komt: op de woensdagen gaat de kachel niet aan.

 

Videoboodschappen

Rond de derde donderdag van oktober kunt u weer een video­boodschap van ons verwachten op de website van onze kerk: www.pknkoudekerk.nl. Deze keer een boodschap van Laurien.

 

Groet

Vrede en alle goeds voor u allemaal!

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 10 oktober 2020