Home » Blog » Nieuws » Berichten uit de Watermanhof – november 2023

Berichten uit de Watermanhof – november 2023

Geplaatst in: Nieuws

Maand van danken en gedenken

De maand november begint met een dienst van danken en eindigt met een dienst van gedenken. Op woens­dag 1 november komen we om 19.30 uur samen om God te danken voor de oogst van de velden, voor de vruchten van onze arbeid en voor alle overvloed die Hij ons schenkt. En op zondag 26 november zullen we de namen noemen van alle gemeen­teleden die ons in de periode van een jaar zijn ontvallen.

Vanaf november zal er ook iets ver­anderen aan het gedenken van een overledene tijdens de kerkdienst op zondag. Tot op heden werden de na­men van overledenen op een houten kruisje geschreven. Die kruisjes wer­den altijd heel mooi gemaakt door Lou van Katwijk. Maar dit jaar staat de naam van Lou zelf op één van de laatste kruisjes die hij maakte… Om­dat we niemand konden vinden die de kruisjes net zo mooi kan maken als Lou, is besloten om de namen van de overledenen voortaan te schrijven op een witte steen. In de verbouwde Brugkerk zal een speciale gedenktafel komen waarop de witte stenen worden neergelegd. In de Ontmoetingskerk zal daarvoor tijde­lijk een tafel worden neergezet. Meer hierover elders in deze Maand­brief.

 

Nieuwe collega

Per 1 januari 2024 gaat u een nieuwe pastor krijgen u en ik een nieuwe col­lega. Wilna Wierenga is nu nog ver­bonden aan de Lichtkring in Alphen. Wilna heeft zeer veel ervaring in het kerkenwerk, is een warm mens en kiest er na een mooie tijd in Alphen met enthousiasme voor om in Kou­dekerk en Hazerswoude-Rijndijk aan de slag te gaan. Ik ben blij met deze nieuwe collega, die ik al een beetje ken, en ik denk dat u vast ook blij met haar zult zijn!

 

Vieren

Enkele bijzonderheden over de kerk­diensten in de komende maand:

 • Op de laatste oktoberzondag vie­ren wij de Maaltijd van de Heer: ’s ochtends in de Ontmoetingskerk en in de middag aan een grote tafel in Onder Dak. Met name voor de middagviering kunt u onze diake­nen aanspreken als u vervoer nodig heeft.
 • De dankdienst op woensdag 1 no­vember is mee voorbereid door Ria en Simone. We lezen over profeet Jeremia die on­danks een dreigende ramp toch een akker koopt. Een verhaal over open blijven staan voor Gods goed­heid.
 • Op zondag 12 november is er een gezinsviering. Deze keer met zand­kunstenaar Helene Wieringa-Pruijs­sen. Met zand maakt zij ter plekke prachtige illustraties bij liederen en Bijbelverhalen. Die illustraties zul­len wij als kerkpubliek zien ont­staan via het beeldscherm. Bijzon­der om mee te maken en niet al­leen voor kinderen!
 • Op de zondag van gedenken 26 no­vember worden voor het koffie­drinken na de dienst de naasten van de genoemde overleden ge­meenteleden uitgenodigd.
 • Op zondag 3 december begint de Adventstijd. In de Adventstijd is er wekelijks kindernevendienst. Er is dan ook weer een project waar de kinderen mee aan de slag gaan. De titel is dit jaar: “Weet jij hoe laat het is?”

 

Activiteiten door de week

De data van Soep & Praatje en het Open Huis vindt u verderop in deze Maandbrief. Een korte toelichting bij enkele andere activiteiten:

 • De Raad van Kerken organiseert op maandagavond 6 november om 20.00 uur een oecumenische ont­moeting in de Bernarduskerk.Henny en Janny zijn uitgenodigd om op deze avond te vertellen over en beelden te la­ten zien van hun pelgrimsreis met de fiets naar Santiago de Compos­tella in het vorige jaar.
 • Op dinsdag 7 november is er weer Samen Bijbellezen. Dit seizoen staan wij stil bij bijbelse reisverha­len. Deze keer lezen we in Exodus 19 over hoe het volk van Israël tij­dens zijn reis door de woestijn bij een bijzondere berg terechtkomt: plaats waar de Eeuwige heel dicht­bij komt en tegelijk ook afstand houdt van het volk. We komen sa­men om 20.00 uur in Onder Dak.
 • Op vrijdag 10 en zaterdag 11 no­vember zal onze jaarlijkse Bazaar weer plaatsvinden. Alle info over de Bazaar staat ongetwijfeld elders in de Maandbrief.
 • Op maandagavond 20 november is er in de Ontmoetingskerk een ge­meenteavond. We horen over het belangwekkende onderwerp “Veili­ge Gemeente”. Onze twee vertrou­wenspersonen zullen zich aan u voorstellen. Ook zal pastor Wilna Wierenga er zijn om iets over zich­zelf te vertellen en u alvast de hand te drukken.
 • Op donderdag 23 november om 20.00 uur is er in Onder Dak een thema-avond onder de titel “Bid mee!” We zullen met elkaar spre­ken over de waarde van bidden maar ook over vragen die het ge­bed kan oproepen. En we laten u kennismaken met enkele manieren van bidden. Het zou fijn zijn als u ook mee komt praten en bidden.
 • Op maandag 27 november is er een info-avond voor wie hebben aange­geven dat zij mee willen doen met het kloosterweekend in de zomer van 2024. Maar ook als u niet mee­gaat en toch geïnteresseerd bent in wat er in een klooster gebeurt bent u welkom om de avond bij te wo­nen. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Onder Dak.

 

 

Hartelijke groet

Dat u in herfstdagen de warmte van mensen en van God om u heen mag voelen!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

 

Geplaatst: 4 november 2023