Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – augustus & september 2020

Berichten van het pastoresteam – augustus & september 2020

Geplaatst in: Nieuws

We gaan weer beginnen aan een nieuw kerkelijk seizoen. Met op­nieuw het thema: “Een uitgestoken hand”. Nu al weten we dat het een ander seizoen gaat worden dan eerdere seizoenen. Veel gemeente­leden zullen voorlopig nog buiten beeld blijven. En het blijft onzeker of geplande kleinere activiteiten wel zullen doorgaan. Maar laat ons dat niet weerhouden om erop te ver­trouwen dat de Geest ons ook in deze tijd zal inspireren en blijven verbinden!

 

Op zondag

Het is fijn dat er elke zondag weer een kleine gemeente samenkomt in de kerk en dat velen thuis meekijken of luisteren via www.kerkdienst­gemist.nl. De camera’s in beide kerkgebouwen werken uitstekend. Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet en blijven inzetten om gestalte te geven aan de coro­namaatregelen of ineens camera­mannen en -vrouwen zijn geworden!

Tot 1 oktober maken we nog gebruik van de Ontmoetingskerk. Daarna ko­men we het hele winterseizoen sa­men in de Brugkerk. Het verwar­mingssysteem van de Ontmoetings­kerk blijkt namelijk niet coronaproof.

 

 

Startzondag 6 september

Zondag 6 september staat in de kerkenwerkagenda als startzondag. En ondanks de beperkingen waar­mee we zijn geconfronteerd gaan we proberen er een mooie en bemoe­digende dag van te maken:

 • Ondergetekenden zullen samen voorgaan in de startdienst. Door het seizoen heen, en ook op startzondag, zullen wij enkele malen ingaan op de Tien Geboden. Je zou die geboden ook de Tien Vingerwijzingen kunnen noemen. God steekt twee han­den naar ons uit. Hij wil samen met ons aan deze wereld en zijn toekomst werken.
 • Het duo Sun & Moon zal voor ons een paar mooie songs zingen. In die liederen spelen handen een belangrijke rol.
 • Peter van Poelje werkt aan een korte film waarin gemeenteleden vertellen hoe zij de coronatijd tot nu toe hebben ervaren en een ei­gen handreiking geven om verder te komen. De film zal op start­zondag gepresenteerd worden en de bedoeling is dat u hem thuis ook kunt bekijken.
 • We mogen nog niet samen zingen in de kerk of samen koffiedrinken in onze zalencentra. Maar mits we voldoende afstand houden mag het wel buiten. Maar dan moet het wel mooi weer zijn. Als dat op startzondag het geval is, ontmoeten we elkaar na de dienst op de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk.

 

Vredeszondag 20 september

In andere jaren ontmoeten katholiek en protestant elkaar op de vredes­zondag in de Bernarduskerk. Nu is daar te weinig ruimte voor een treffen van parochianen en gemeen­teleden. Daarom houden we de vredesviering nu op twee locaties:

 • Pastor Lâm gaat voor in de Ontmoetingskerk en dominee Willem in de Bernarduskerk.
 • Het thema in beide kerken is “Vrede verbindt verschil”. In beide gebouwen zullen ook dezelfde liederen en lezingen klinken. De preek zal wel (een beetje) anders zijn.
 • Als u zich aanmeldt voor de dienst moet u aangeven naar welk van beide kerken u wilt komen. Het zou kunnen dat aan u gevraagd wordt om het andere gebouw te bezoeken.

 

Afscheid van ambtsdragers

op 27 september

Op zondag 27 september beëindigen drie ambtsdragers hun kerkenraads­werk. Trefouderlingen Marjan en Kitty en ouderling-kerkrentmeester Albert hebben in de afgelopen vier jaren hard gewerkt “in de wijngaard” en daar zijn we hun erg dankbaar voor!

Helaas zijn we er niet in geslaagd om voor deze drie een opvolger te vin­den die ook deel gaat uitmaken van de kerkenraad. Wel zullen Cees en Leen het college van kerkrentmeesters komen versterken. Zij worden geen ambts­dragers, maar wij zullen hen in de dienst van 27 september wel offici­eel aan de gemeente voorstellen.

En dan zijn er nog maar liefst acht kerkenraadsleden die hun ambtster­mijn willen verlengen: Tineke, Marianne, Adriaan, Albert Peters, Arno, Piet , Frank en Johan. Dank voor jullie inzet en fijn dat jullie deel blijven uitmaken van het team!

 

Activiteiten door de week

Voorzichtig, en met inachtneming van de coronaregels, gaan we ook weer een start maken met een aantal activiteiten door de week:

 • Op twee momenten in september (8-9 om 18.00 uur en 22-9 om 12.00 uur) bent u weer welkom in Honswyc voor Soep & Praatje. Zie mededeling op pagina 15.
 • Op dinsdag 8 september willen we op twee momenten in een kleine groep napraten over de startdienst en met name over de preek. U bent welkom in Hons­wyc om 15.00 uur ’s middags of om 20.00 uur ’s avonds en de bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Eén van de nu geldende regels is dat u zich van tevoren moet opgeven voor een activiteit. Daarbij kunt u ook aan­geven of u vervoer wenst. Opgeven kan telefonisch of per mail bij één van de pastores.
 • Op woensdag 16 september om 20.00 uur is er weer een uur christelijke meditatie in de koor­zaal van de Brugkerk. In de stilte en geleid door bijbelwoorden zoeken we naar onze kern en naar God. Graag opgeven bij dominee Willem.
 • De Engelse theoloog Tom Wright schreef een boekje over “God en de pandemie”. Speelt God een rol in de coronacrisis en welke dan? Tijdens een interactieve thema-avond op 24 september willen we over die vraag spreken. En ook over de consequenties die corona mogelijk zal hebben voor de kerk. Interactief betekent in dit geval dat u de avond op twee manieren kunt meemaken:

(1) door om 20.00 uur naar de Ontmoetingskerk te komen (ook nu: graag vooraf aanmelden) en actief mee te praten, en (2) door thuis mee te kijken of te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl en op een moment dat u daartoe wordt uitgenodigd uw vragen te stellen via het mobiele nummer 06-43799436.

 • De film “Gifted” wordt op donderdag 1 oktober vertoond in de Ontmoetingskerk, meer info later op deze website.
 • U mist in deze opsomming nog het Samen Bijbellezen. Dominee Willem zal binnenkort aan de “vaste” deelnemers vragen of zij het zien zitten om in coronatijd door te gaan met de maan­delijkse bijbelstudieavonden. Als we doorgaan zijn uiteraard ook andere deelnemers welkom. U wordt hierover nog geïnformeerd via het kerkblad en de website.

 

Open Kerk

Elke woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur bent u welkom in één van onze kerkgebouwen om één van uw pastores te ontmoeten, om even stil te zijn, om een kaarsje aan te steken of om te bidden.

Hieronder een rooster voor de komende periode:

 • 19 augustus: Ontmoetingskerk, pastor Laurien
 • 26 augustus: Brugkerk, pastor Laurien
 • 2 september: Ontmoetingskerk, dominee Willem
 • 9 september: Brugkerk, dominee Willem

 

 • 16 september: Ontmoetingskerk,pastor Laurien
 • 23 september: Brugkerk,pastor Laurien
 • 30 september: Ontmoetingskerk,dominee Willem

 

Videoboodschappen

Rond de derde donderdag van ie­dere maand kunt u een videobood­schap van één van ons verwachten op de website van onze kerk: www.pknkoudekerk.nl.

 

Groet

Wij wensen u in het nieuwe seizoen moed en al het goede toe!

 

Een hartelijke groet van

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel