Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – februari 2023

Berichten van het pastoresteam – februari 2023

Geplaatst in: Nieuws

Op weg naar Pasen
Met de aswoensdagviering op 22 fe-bruari slaan we weer de weg naar Pasen in. We volgen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem, naar het kruis. We weten ons verbonden met Hem. En we mogen op onze weg zijn verbondenheid met ons ervaren.

Vieren
Volgens de planning zou zondag 12 maart voorlopig de laatste kerkdienst in de Brugkerk vóór de verbouwing zijn. Maar op de inleverdatum van de kopij voor de maandbrief is er sprake van een mogelijke vertraging in het verbouwproces. Dat zou betekenen dat we nog iets langer in de Brugkerk blijven kerken. T.z.t. verneemt u via de afkondigingen in de kerk en via de website waar de kerkdiensten in de tweede helft van maart zullen plaatsvinden.
Enkele bijzonderheden omtrent onze komende vieringen:
• Op zondag 19 februari zijn we te gast in De Korenaar in Hazerswou-de-Dorp. Dominee Carla Melgers zal dan voorgaan.
• De aswoensdagviering op 22 febru¬ari zal plaatsvinden in de koorzaal van de Brugkerk. De koorzaal is een mooie ruimte voor kleinere vierin¬gen. En we bezuinigen ook nog op de stookkosten.
• Zondag 26 februari is de eerste zondag in de veertigdagentijd. In de veertigdagentijd lezen we steeds verhalen uit de evangeliën naar Matteüs en naar Johannes.
• In de veertigdagentijd zullen pastor Lâm en ondergetekenden ook woorden van bezinning inspreken die u digitaal kunt bekijken en beluisteren via onze website. Uitgangspunt van de digitale meditaties is het woord van Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Vanaf woensdag 1 maart kunt u de meditatie van dominee Willem over “de weg” beluisteren. Vanaf woensdag 15 maart staat ook de bezinning van pastor Lâm over “de waarheid” online. En vanaf woensdag 29 maart de bezinning van pastor Laurien over “het leven”.
• Op woensdag 8 maart is de biddag voor gewas en arbeid.
• Als we op zondag 12 maart of later in maart wel de voorlopig laatste kerkdienst in de Brugkerk hebben, zullen we daar in de viering ook bij stilstaan.
• Noteer alvast in uw agenda dat het op 2 april Palmzondag is. Op die zondag zullen de kinderen in de nevendienst weer Palmpaasstokken gaan versieren.

Activiteiten door de week
• Op maandag 20 februari om 20.00 uur is er een leuke maar ook inhoudelijke thema-avond in Onder Dak. We gaan aan de slag met het thema “Met jezelf aan tafel”. Durf je jezelf werkelijk te geven in een groep? Durf je stem te geven aan wat je bezielt en gelooft? Of klinken er stemmen in jezelf die je tegenhouden om jezelf te zijn? We gaan op deze avond in gesprek met Bijbelse personen over wat hen tegenhoudt om te zijn wie zij mogen zijn. Misschien herkennen we in deze Bijbelse figuren ook aspecten van onszelf. En over “aan tafel” gesproken: vooraf is er de mogelijkheid om samen pizza te eten, ook in Onder Dak. Dat begint om 18.00 uur. Daarvoor moet je jezelf dan wel opgeven via
jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl.
• Op de woensdagen 1 maart en 29 maart bent u weer welkom tijdens een uur van inkeren tot onszelf en tot God op de woorden van een Bijbeltekst. Deze uren van christelijke meditatie beginnen om 20.00 uur in Onder Dak.
• Op dinsdag 14 maart wordt om 18.00 uur in Onder Dak de jaarlijkse sobere maaltijd in de veertigdagentijd gehouden. Deze maaltijd wordt georganiseerd door de Raad van Kerken: samen met de kathoieke parochie dus. Elders in deze maandbrief leest u bij wie u zich kunt opgeven.
• Om praktische reden is Samen Bijbellezen in maart niet op een dinsdag- maar op een maandagavond: maandag 21 maart om 20.00 uur in Onder Dak. We lezen over de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen: Matteüs 26:17-39.
• In het bericht van de jaarthema-commissie, elders in deze maandbrief, wordt u geïnformeerd over Soep & Praatje en over de film die op vrijdag 31 maart vertoond zal worden in Onder Dak.

Nog eventjes een team
Ondergetekenden zullen niet heel lang meer een team vormen. Pastor Laurien gaat dominee Laurien worden in Linschoten. Een prachtige kans voor haar, nadat ze in onze gemeente steeds meer naar die rol is toegegroeid. Voor ons als gemeente is het natuurlijk jammer. En ook de andere helft van het team betreurt het dat aan een fijne samenwerking een einde komt. Maar het is mooi dat Laurien nu de stap naar het predikantschap gaat zetten. Wanneer Laurien afscheid van ons gaat nemen is nu nog niet bekend.

Hartelijke groet
Vrede en alle goeds voor u allen!

pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst 22 februari 2023