Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – februari 2024

Berichten van het pastoresteam – februari 2024

Geplaatst in: Nieuws

Veertig dagen voor Pasen

Als u dit leest is de veertigdagentijd voor Pasen alweer begonnen. We gaan met Jezus de weg naar Jeruza­lem: een weg waarop Hij beslissende keuzes zal maken. De tijd voor Pasen is in de kerk een tijd van bezinning: tijd om kritisch stil te staan bij de keuzes die wij ook zelf onderweg maken. Dat deze tijd ons allemaal dichter bij onszelf, dichter bij onze bestemming, dichter bij God mag brengen.

 

Vliegen en landen

Pastor Wilna Wierenga maakte op zondag 28 januari een vliegende start in een warme bevestigings­dienst en met een bevlogen en inspi­rerende preek. Tijdens diverse ken­nismakingsmomenten hebben velen van u haar al gesproken. Wij denken dat zij spoedig helemaal geland zal zijn in onze gemeente.

 

Kerkdiensten

Enkele bijzonderheden over de kerk­diensten in de komende periode:

  • Op zondag 18 februari, de eerste zondag van de 40-dagentijd, heb­ben wij weer een gezamenlijke vie­ring in de Ontmoetingskerk met de Korenaargemeente uit Hazerswou­de-Dorp. De dienst zal ook worden uitgezonden door Studio Alphen.
  • Op zondag 3 maart is er weer een themadienst. Ons jaarthema “Ga mee!” vertalen we op deze zondag in de veertigdagentijd als: “Mee met Jezus”. In katholieke kerken brengen “kruiswegstaties” de stap­pen van Jezus op weg naar het kruis in beeld. In de themadienst kijken we naar een aantal van deze afbeeldingen en vragen we ons af waar wij zouden staan als wij bij Hem in de buurt waren geweest.
  • Op woensdag 13 maart bidden we om 19.30 uur in de Ontmoetings­kerk om Gods zegen voor het ge­was en al onze arbeid.
  • Op Palmzondag 24 maart begint de Stille Week. Pasen valt dit jaar vroeg. Houd er rekening mee in uw agenda.

 

Door de week

Ook in de komende periode zijn er weer verschillende doordeweekse activiteiten. Soep & Praatje, Open Huis, de oecumenische sobere maal­tijd op 6 maart en de ouderen­mid­dag op 14 maart. Hier vragen wij nog uw aandacht voor de volgende activiteiten:

  • Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur bent u weer van harte welkom in Onder Dak bij Samen Bijbellezen. We lezen deze keer Marcus 10:32-52. Jezus is hier onderweg naar Je­ruzalem. En, terwijl Hij de blik richt op wat komen gaat, zijn zijn leerlin­gen met heel andere dingen bezig…
  • Op vrijdag 22 maart organiseert TREF een Paaschallenge voor de jongeren uit onze gemeente. Dat wordt vast leerzaam, spannend en gezellig. De jongeren zelf krijgen via andere kanalen een uitnodi­ging.
  • Voor zondagavond 24 maart om 18.00 uur, bij het begin van de Stil­le Week, staat een activiteit met motto “Eet mee!” in de agenda. Locatie: Onder Dak. We besteden aandacht aan de Pesachmaaltijd, de Maaltijd van Jezus en het Aga­pèmaal. Het wordt een mengvorm van samen eten en samen vieren. Hoe de avond helemaal wordt in­gevuld is nu nog niet bekend, maar u kunt uzelf wel alvast aanmelden bij de jaarthemagroep of bij domi­nee Willem. Later ontvangt u dan meer informatie over deze avond.

 

Afscheid Ontmoetingskerk

De aanpassing van het interieur van de Brugkerk verloopt voorspoedig. Dat betekent ook dat het moment van afscheid nemen van de Ontmoe­tingskerk dichterbij komt. De ver­wachting is nu dat we in mei mis­schien al één of twee keer in de Brugkerk kunnen kerken. Maar het echte afscheid van de Ontmoetings­kerk staat gepland voor het weekend van 1 en 2 juni. Op zaterdagmiddag 1 juni houden we nog een keer open huis in de Ontmoetingskerk en is daar ook een kleine expositie. Op zondag 2 juni zal de afscheidsdienst plaatsvinden. Houd u deze data al­vast vrij en geef ze ook door aan oud-Ontmoetingskerkers.

 

Hartelijke groet

Dat in de veertigdagentijd de weg naar het Licht zich voor u zal ope­nen!

pastor Wilna Wierenga

en dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 18 februari 2024