Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – januari 2021

Berichten van het pastoresteam – januari 2021

Geplaatst in: Nieuws

Moeizaam begin

We zijn aan een nieuw jaar begon­nen onder moeilijke omstandighe­den. Het virus gaat ook rond in onze dorpen. Op z’n minst tot en met 19 januari gelden er veel beper­kende maatregelen. En wellicht blijven die nog veel langer van kracht…

Het was vreemd om Kerst niet met z’n allen in de kerk te kunnen vieren. Een flink aantal mensen heeft hard gewerkt om aan de online-kerstvie­ringen toch een feestelijk accent te geven. Dank en een groot compli­ment daarvoor! Ook de bijna dui­zend zelf in elkaar geknutselde en onder alle gemeenteleden versprei­de kerstengelen brachten een vonkje licht in een donkere periode. Ook voor iedereen die aan dit project heeft meegewerkt: veel dank. En de engelen zagen er ook prachtig uit!

Wij willen ook iedereen bedanken die ons een kerstgroet heeft ge­stuurd, vaak met lieve en bemoe­digende woorden!

Wij hopen en bidden dat er in 2021 na een moeizaam begin controle zal komen over het coronavirus. En dat we ook als kerkelijke gemeente in de loop van het jaar elkaar weer echt live mogen gaan ontmoeten. Wij wensen u allen Gods zegen toe voor 2021!

 

Themadienst op 31 januari

De dienst van zondag 31 januari staat in de agenda als een thema­dienst n.a.v. het vijfde van de Tien Geboden: “Eer je vader en moeder”. Ouders en kinderen geven elkaar heel veel. Maar ze kunnen elkaar soms ook zeer teleurstellen. “Tussen de generaties” wordt het thema van deze dienst.

 

Aswoensdagviering op 17 februari

Het is inmiddels een mooie traditie om ook het begin van de Veertig Dagen voor Pasen samen te vieren met de katholieke parochie. Als teken dat we bewust de weg naar Pasen willen gaan, ontvangen de deelnemers aan de Aswoensdag­viering altijd een “askruisje”. Of en hoe dat dit jaar ook zal kunnen is nu nog onduidelijk…

 

Andere activiteiten

Wanneer kunnen we weer voorzichtig en met voldoende afstand starten met andere kerke­lijke activiteiten? Op het moment van inleveren van de kopij voor deze maandbrief laat zich daar nog niks over zeggen. Als we weer van start gaan met activiteiten zullen we u dat laten weten via mededelingen tij­dens de kerkdiensten, via onze web­site en in Kerken rond Rijn en Gouwe.

 

Videoboodschappen

Wat wel doorgaat: dat er elke maand (rond de derde donderdag van die maand) een nieuwe videoboodschap online op de website staat van één van uw pastores.

 

Open Kerk

En wat ook doorgaat: de Open Kerk. Elke woensdag tussen 10.30 tot 11.30 uur is één van onze kerken open en bent u welkom om een kaarsje aan te steken, voor een praatje, voor een gebed of om even stil te zijn. U wordt ontvangen door Simone Fraanje of Elsbeth Oosting of door één van ons.

  • U bent welkom in de Ontmoe­tingskerk op de woensdagen 20 januari en 3 en 17 februari.
  • De Brugkerk staat voor u open op de woensdagen 27 januari en 10 februari.

 

Hartelijke groet

Dat wij allemaal in een donker jaargetijde steeds meer Licht zullen zien verschijnen!

 

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 26 januari 2021