Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – juni 2024

Berichten van het pastoresteam – juni 2024

Geplaatst in: Nieuws

Kijk eens om je heen.
In de eerste maanden dat we weer samenkomen in de Brugkerk zullen Ds. Willem Biesheuvel en Pastor Wilna Wierenga in verschillende diensten aandacht geven aan alles wat er te zien en te beleven is in het kerkgebouw en interieur van de Brugkerk.

Diensten over bijvoorbeeld het licht in de kerk, zoals de Paaskaars, de ramen, de verlichting.
Over de muziek van orgel en piano. Het kerkgebouw, de indeling en de verbinding met de tempel uit het Oude Testament. Het Liturgisch centrum met de tafel, de bloemen.
De liturgische kleuren van de tafelloper en de stola’s.
De verbinding met het voorgeslacht en de gedachtenistafel. Zo kunnen we (weer) vertrouwd worden met dit nieuwe Huis. Er is veel te zien en te vertellen. En veel heeft verbinding met verhalen uit de Bijbel.

We beginnen met de serie op 16 en 23 juni.


Kennismaken met Pastor Wilna

In de afgelopen maanden hebben velen van u van de gelegenheid gebruik gemaakt om met mij kennis te maken. Dat werd fantastisch geregeld door Agaath, waarvoor ik haar dankbaar ben.

Ik heb de gesprekken als heel fijn en zeer informatief ervaren. Door de groepsgrootte en door de vragen van u was er niet altijd evenveel gelegenheid om uitgebreid in te gaan op alle persoonlijke verhalen en ervaringen. Toch ben ik heel dankbaar dat ik al zovelen even heb mogen ontmoeten.

De afspraken via Agaath zijn nu afgerond, maar de wederzijdse kennismaking kan gewoon doorgaan.
Mocht u willen dat ik u bezoek, schroom dan niet en neemt u dan contact met mij op. Ook ik heb nog meerdere adressen op een lijst staan van hen die om verschillende redenen niet in de gelegenheid waren om in de eerste maanden te ko

Vakantie

Dominee Willem heeft vakantie vanaf 17 juni tot en met 7 juli. En pastor Wilna heeft haar vakantie vanaf 21 juli tot en met 11 augustus. Waar nodig vervangen wij elkaar.

 

Met een hartelijke groet,

pastor Wilna en ds. Willem

 

Geplaatst: 8 juni 2024