Home » Blog » Nieuws » Berichten vanuit de Diaconie – juni 2023

Berichten vanuit de Diaconie – juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

AH is Hoogvliet geworden
Op de Hoogvlietkassabonnen staan achterop zegeltjes. Een spaarkaart met 12 zegeltjes is goed voor een gratis product. De diaconie is zowel blij met de zegels als de spaarkaar­ten. U kunt ze in de collectezak doen of bij Ridderhoflaan 97 of Schubert­plantsoen 44 in de bus doen. Elke maand gaan er hierdoor minimaal 5 volle kratten naar de Voedselbank. Ook de kleinere spaarzegeltjes voor het buitenspeelgoed zijn welkom. Het buitenspeelgoed gebruiken we om in de zomertassen te stoppen.

Zomertassen
Deze tassen zijn voor kinderen t/m 16 jaar uit Hazerswoude-RD en Kou­dekerk a/d Rijn waarvan de ou­ders/verzorgers via de Voedselbank wekelijks een voedselpakket krijgen. Op 18 juni en 2 juli wordt voor de zo­mertas gecollecteerd. De inhoud van de tas wordt afgestemd op de leef­tijd van het kind en of het een jon­gen of een meisje is. Denk hierbij aan inhoud voor meisje van 6 jaar: iets van buitenspeelgoed: een badmin­tonset, een springtouw, een bal, maar ook een gezelschapsspelletje, kleurpotloden, een bon voor bios­coopbezoek (met hapje en drankje) en nog meer.

Uw hulp vragen wij voor het inza­melen van het buitenspeelgoed van Hoogvliet: elastiek springen, dans­lint, kleurenspinner, enkelspringbal en de reisspellen. De andere buiten­spellen zijn ook welkom maar te groot voor de zomertas. Deze gro­tere spellen kunnen we aan een ge­zin geven. Wij vragen u het speel­goed of de zegels vóór 7 juli in te leveren.

Nieuw pand Voedselbank
Marianne heeft op de openingsdag dit pand bezocht. Het pand heeft een enorme vries- en koelruimte en een nog grotere magazijnruimte. Hier staan vele kratten vol houdbare producten gesorteerd te wachten om te worden uitgedeeld. Er is direct zichtbaar waar nog behoefte aan is. Wekelijks worden meer dan 300 pakketten uitgedeeld.

Besteding Stille week inzamelingen
De Stille Week collectes voor de Voedselbank zijn besteed aan eieren. Om de 3.000 eieren te kunnen ver­pakken zijn uw eierdozen ook weer nodig.

Kledingbank
Wat draagt u toch niet meer en mag een tweede leven krijgen? De kle­ding die binnenkomt wordt kritisch bekeken. Wat niet goed meer is, wordt verkocht om als grondstof voor nieuwe producten een tweede leven te krijgen. Wat nog wel goed is, wordt gratis aangeboden aan wie hiervoor in aanmerking komt. U kunt kleding of schoenen inleveren bij Ridderhoflaan 97 of Schubertplant­soen 44. Heeft u te veel om zelf te versjouwen? Neem dan contact op met één van de diakenen, dan ko­men wij het bij u ophalen.

Buizenactie
De buizenactie heeft ruim € 2.200,- opgebracht. Dit wordt verdeeld over het Diaconaal Koopvaardij Werk Rijn­mond dat een diaconaal werker wil aanstellen en het project Zauan in Roemenië waarbij een gaarkeuken wordt ondersteund. Hartelijk dank voor uw gift.

Giften
Via T. Brouwer € 20,- voor de buizen­actie.

 

Met vriendelijke groet,

namens de diaconie,

 

Gepaatst: 11 juni 2023