Home » Blog » Nieuws » Berichten vanuit de jaarthemagroep – juni 2023

Berichten vanuit de jaarthemagroep – juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

Soep & Praatje:
Als we genoeg men­sen hebben voor de voorbereiding gaat Soep & Praatje de zomermaan­den door.
20 juni een bijzondere Soep & Praat­je, zie hieronder: Mmmmm…!!
Op 20 juni, 18 juli en 15 augustus om 12.00 uur en om 18.00 uur op 4 juli en 1 augustus. Opgeven graag uiter­lijk de zondag voorafgaand bij Agaath.

 

De zomeractiviteiten zijn kleinscha­li­ger dan afgelopen jaar. Wel elke week zingen, om de week Soep & Praatje, 3 bijzondere diensten met het thema “Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap” (waar ook broeders welkom zijn) en een bijeenkomst.

We hebben 5 augustus in gedachten voor de bijeenkomst/activiteit, maar wat we voor ogen hadden is deze zomer nog gesloten.

Ook voor het nieuwe seizoen wordt al weer het een en ander uitgedacht. We sluiten aan bij het landelijke the­ma ‘Ga Mee!’. Dit biedt heel veel mogelijkheden. Zin om er eens over mee te denken? We hebben maar een klein voorbe­reidingsgroepje, uitbreiding of mee voorbereiden met een onderdeel is zeker welkom.

 

2024 kloosterbezoek:
Wilt u ook wel eens weten hoe het er in een kloos­ter aan toegaat, of uw eerdere erva­ring vernieuwen? We denken over een klooster-3-daagse (2 nachten) in de loop van 2024. De kosten van het verblijf zullen ongeveer € 150.- p.p. zijn. Heeft u belangstelling of eerst nog vragen, dan horen we het graag. Bij een aantal aanmeldingen gaan we het verder invullen. Vooraf wor­den één of twee informatiebijeen­komsten gepland, waarin ds. Willem iets meer zal vertellen.

 

Mmmmm….
Op 20 juni van 10.30 tot 11.30 uur is Denise Smith (32) in Onder Dak. Sinds kort woont ze in Hazerswoude-Rijndijk. Ze is diëtist ouderenzorg, daarbij legt ze o.a. huisbezoeken af bij 65-plussers. Ze kijkt naar de zorg­vraag en geeft voorlichting over ge­zonde voeding en goed gevoed ou­der worden/zijn. Deze ochtend ver­telt ze over haar werk en wil zoveel mogelijk vragen van ons beantwoor­den.

Voor de aansluitende Soep & Praatje zal ze recepten delen. Bent u er bij? Graag opgeven uiterlijk zondag 18 ju­ni bij Agaath. Mocht u op het laatst toch willen komen, kijk of er nog een plekje is. Namens Denise, graag tot dan…

 

Groet vanuit de jaarthemagroep!

jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

 

Geplaatst: 11 juni 2023