Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand april 2018

Brief van de maand april 2018

Geplaatst in: Nieuws

Pasen vieren

 

Pasen wordt al vroeg in de geschiedenis van de kerk gevierd. Ook worden er dan al Paasliederen gezongen. Dat blijkt uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen in Efeze. In Efeziërs 5:14 verwijst Paulus naar een destijds bij velen bekend Paaslied:

 

“Ontwaak uit uw slaap,

sta op uit de dood,

en Christus zal over u stralen.”

 

Opvallend is dat dit Paasgezang niet de opstanding van Christus bezingt. Het spoort alle gelovigen aan om ook zelf op te staan. Om op een nieuwe manier te gaan leven in het licht dat Christus uitstraalt. Pasen vieren is volgens dat oude lied veel meer dan terugdenken aan iets dat ooit ver van hier is gebeurd. Pasen vieren is je ook zelf in bewe­ging laten brengen door de kracht die Christus deed opstaan uit de dood. Is dat wel echt gebeurd dan? Die vraag komt bij je op als Pasen wel iets blijft van lang geleden, een gebeuren buiten jou om. Met je nuchtere verstand kun je er niet bij.

Maar volgens het lied dat Paulus citeert werkt de kracht die Christus opwekte nu nog. Zij is een eeuwig doorgaande energie die ook u en mij in beweging wil brengen. Volgens dat oude lied wordt het evangelie van Pasen werkelijkheid voor ons als wij ons openen voor die levens­energie. De machtige dood zet alle leven stil. En verbreekt alle banden tussen mensen. Maar ook al ver voor onze dood oefent hij een negatieve invloed op ons uit. Hij ontneemt ons onze hoop en levensvreugde, ons geloof in een nieuwe toekomst.

Maar de Bijbel getuigt dat er vanaf het begin ook een andere kracht werkzaam is in deze wereld. Een kracht die leven schept, mensen aan elkaar verbindt, hen op een weg naar vrede zet. Die scheppende kracht is de liefdesenergie van God. En zij is sterker dan de dood. In de evangeliën lezen wij hoe die goddelijke liefdesenergie door Jezus heen beweging brengt in mensen­levens. Zij doet lammen lopen, opent blinden de ogen, geeft aan velen nieuwe hoop. En volgens het Paasevangelie kan zelfs de dood Jezus niet stuiten. Na zijn dood brengt Hij mensen nog steeds in beweging en in verbinding met elkaar.

En volgens dat oude Paaslied zullen ook wij zijn levenscheppende kracht ervaren als wij ons ervoor openen. Als het verhaal van Pasen niet een gebeuren blijft buiten ons om. Als wij onze geest niet laten verzuren door de machtige dood. Als wij oog blijven houden voor de macht van de liefde. Als wij ons in Christus’ naam blijven verbinden aan elkaar. Als wij het leven blijven vieren als een geschenk van God.

“Sta op uit de dood!” Volgens de apostel Paulus is die Paasboodschap niet alleen voor Jezus’ oren bestemd. Het is een boodschap ook voor ons. En niet pas voor later maar voor hier en nu. Onze Schepper wil dat wij ons niet stil laten zetten door de dood. Hij wil ons met zijn liefdesenergie in beweging brengen.

 

In Lied 630 geeft dichter Ad den Besten nieuwe woorden aan het oude Paasgezang van de christenen uit Efeze. Enkele zinnen daaruit:

“Sta op! Een morgen ongedacht,

Gods dag is aangebroken.

 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,

open uw dode oren;

kom uit het graf dat u omsluit!

 

Keerde de Heer der schepping weer,

dan is het tevergeefs niet meer

te bloeien en te minnen.

 

Pasen is veel meer dan een dag van gedenken. Pasen vieren is Gods eeuwige levensenergie door je heen laten stromen en opnieuw tot bloei komen. Pasen vieren is elkaar einde­loos beminnen. Ik wens u toe dat het Paasfeest niet buiten u om zal gaan maar dat u de levenscheppende kracht van de Eeuwige werkelijk zult ervaren!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 23 maart 2018