Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – februari/maart 2020

Brief van de maand – februari/maart 2020

Geplaatst in: Nieuws

Aangenaam!

De eerste weken in de gemeente vliegen voorbij. Verschillende commissies en groepjes vrijwilligers komen speciaal bij elkaar om zich voor te stellen. Er was overleg met collega’s uit de regio, soep en praatje, de eerste pastorale bezoeken, vergaderingen en nog meer… Deze eerste tijd staat vooral in het teken van kennismaken. En het is nog een hele uitdaging om de goede namen bij de gezichten te leren kennen.

Andersom zullen veel mensen mijn naam inmiddels weten. Misschien wel met als ezelsbruggetje het mooie verhaal dat dominee Willem vertelde tijdens de bevestigings-dienst.

Over de heilige Laurentius die altijd met een rooster wordt afgebeeld, en het symbolische cadeau: een brood-rooster (of ‘brood-trooster’).

Toen ik lesgaf op scholen bleek hoe belangrijk het is om namen van kinderen te weten, ook al zag ik de meesten maar één uur in de week. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Als je bij je naam wordt genoemd, dan voel je dat je er mag zijn. Of misschien merk je dat eerder andersom: als mensen steeds je naam vergeten, of verkeerd zeggen, dan is het net of je zelf onbelangrijk bent. Alsof je er niet toe doet.

Namen zijn belangrijk. Je naam hoort bij je. Maar wat zegt een naam eigenlijk over wie je bent?

In de bijbel gaat het ook vaak over namen. Veel namen in de bijbel hebben een speciale betekenis, meer dan alleen maar hoe je heet. De namen worden niet zonder reden genoemd. Vooral in het Oude Testament hebben veel mensen een naam die iets zegt over hun karakter of over een gebeurtenis in hun leven. Mozes betekent bijvoorbeeld ‘uit het water gehaald’. Toen Naomi zo veel geliefden verloren had, zei ze: noem mij maar ‘Mara’, wat bitter betekent. Abraham betekent ‘vader van veel volken’. Jacob probeerde op een stiekeme manier het eerstgeboorterecht van zijn broer af te troggelen. Zijn naam betekent dan ook ‘bedrieger’. Zo zijn er nog veel meer namen in de bijbel die zo’n speciale betekenis hebben.

Dan is er ook nog de naam van God. Het wordt vertaald met: Ik ben die er zal zijn. Die naam heeft zo’n rijke inhoud, die naam spreekt voor zichzelf. Het is een belofte dat God erbij is. Ook de naam van Jezus is veelzeggend, zijn naam betekent ‘God redt’. In het Bijbelboek Filippenzen gaat

het over God die mens werd in zijn zoon. Er staat:

“Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.”

Wij hebben allemaal een eigen naam. Een eigen identiteit. En dat blijft zo. Maar God heeft onze naam verbonden aan die ene naam, die naam die elke naam te boven gaat. Vanuit die basis zijn we samen kerk! Noemen we elkaar bij de naam, zoals wij zelf door Hem bij onze naam worden genoemd.

In deze maandbrief staan mijn contactgegevens. Als u dat wilt, mag u mij gerust bellen, mailen of een berichtje sturen. Dan blijft het vast niet alleen bij het weten van elkaars naam, maar vertrouw ik erop dat we elkaar snel beter zullen leren kennen!

Hartelijke groet,

Pastor Laurien Hoogerwerf

 

 

Geplaatst: 23 februari 2020