Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – januari & februari 2020

Brief van de maand – januari & februari 2020

Geplaatst in: Nieuws

 

Geloven lijkt steeds meer een taboe te worden. Mijn kinderen spreken niet graag over het beroep van beide ouders. Iemand zei mij dat haar vrienden het maar vreemd vinden dat zij “nog” gelooft.

Soms zijn er goede redenen om je te schamen dat je een christen bent. Als medechristenen zich wel erg lief­deloos opstellen. Als voorgangers hun positie misbruiken. Ik spreek ook mensen die zichzelf geen Chris­tenen durven noemen omdat hun geloof daarvoor te klein zou zijn. Omdat ze vaak twijfelen. Omdat ze regelmatig tekortschieten in naas­tenliefde.

Toch is het evangelie juist een bood­schap voor mensen die zich scha­men. Het evangelie nodigt ons uit om anders naar onszelf te kijken. Om onszelf te zien als geliefde kinderen van God.

“Jij bent mijn geliefde Zoon.” Deze boodschap verstaat Jezus als Hij gedoopt wordt in de Jordaan (Matteüs 3:17, Marcus 1:11, Lucas 3:22).

Maar hebben deze woorden niet uit­sluitend betrekking op Hem? Ja en nee. De kerk ziet Jezus als Gods waarachtige Kind. Maar dat is Hij vooral omdat Hij alle mensen op zijn weg aanspreekt als geliefde kinderen van God. De missie, die Jezus vanaf zijn doop oppakt, is om de onvoor­waardelijke liefde van Vader God be­kend te maken.

Christelijk geloof is meer dan alleen aannemen dat er een God is en dat Hij zich heeft geopenbaard in Jezus. Het evangelie zegt ook en vooral iets over wie jij zelf zijn mag.

Christelijk geloof is het aannemen van het cadeau van Gods liefde voor jou. Het is jezelf verstaan als een kind van Hem!

Christen zijn betekent niet dat wij als Jezus moeten worden. Dat kunnen wij immers niet. Volgens het evan­gelie is Jezus als wij geworden. Op­dat wij begrijpen dat onze Schepper ons, ondanks onze twijfels en tekortkomingen, ziet als de mensen met wie Hij zijn toekomst wil delen.

Moeten wij ons schamen omdat wij niet christelijk genoeg zijn? Ja, het is goed dat wij onszelf steeds weer aanleggen tegen de meetlat van Jezus’ liefde. Als we maar wel voor ogen houden dat de waarde van ons leven niet afhangt van onze liefde voor God en voor elkaar maar van Gods liefde voor ons.

Volgens het evangelie schaamt Vader God zich niet voor ons. Hij vindt ons goed zoals we zijn. De boodschap van Jezus voor kwetsbare en zondige mensen is dat zij zich mogen bevrijden van hun schaamte voor zichzelf!

Moeten wij ons schamen voor liefdeloosheid in de kerk? Jazeker.

Niettemin is de kerk een gemeen­schap van mensen die fouten maken. Wat niet zeggen wil dat we niet ons best moeten doen om er zo weinig mogelijk te maken. Wat ook niet zeggen wil dat we elkaar niet mogen aanspreken op fouten. Het betekent wel: willen blijven zoeken naar een weg om met elkaars imper­fectie om te gaan.

Hoe te reageren op mensen die ons en ons geloof maar ouderwets vinden?

In iedere samenleving is er een druk om te bewijzen dat jij erbij hoort. Maar de boodschap van Jezus is juist dat wij dat onszelf niet hoeven te bewijzen. Omdat Gods liefde de waarde van ons bestaan al bewijst.

 

Ik beken dat ik ook niet overal waar ik kom als eerste vertel dat ik dominee ben. Maar dat niet omdat ik mij schaam voor mijn geloof. Wel omdat ik niet altijd zin heb in andermans waardeoordelen. En omdat ik geloof dat niet het oordeel van mensen maar Gods liefdevolle oordeel werkelijk de waarde van mijn leven bepaalt. Mijn geloof bevrijdt mij van de druk om altijd met iedereen mee te kunnen doen.

Wij hoeven ons niet te schamen omdat wij gelovig zijn. Integendeel: wat een geluk dat er bij God, anders dan in de mensensamenleving, alle ruimte is om zonder schaamte jezelf te zijn!

 

Ik wens u allemaal een schaamteloos 2020 toe!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 13 januari 2020