Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – mei 2021

Brief van de maand – mei 2021

Geplaatst in: Nieuws

Beademing
“Jezus blies over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’” (Johannes 20:22)
Nog steeds liggen op IC’s overal op aarde coronapatiënten aan beade-mingsmachines. Zuurstof is de meest primaire levensbehoefte van ieder mens.

Het woord roeach uit het Hebreeuw-se Oude Testament en het woord pneuma in het Griekse Nieuwe Testament laten zich allebei vertalen als adem en als geest. Volgens de Bijbel lijkt wat de adem doet in ons lichaam op wat de Heilige Geest doet in de schepping.
In het evangelie naar Johannes blaast Jezus over zijn leerlingen heen. De woorden die Hij daarna zegt kunnen ook vertaald worden als: “Ontvang de Heilige Adem.” Jezus beademt zijn leerlingen als het ware. Volgens Jezus brengt de Heilige Geest een mens pas werkelijk tot leven.

Waar de Heilige Geest ter sprake komt weten ook veel gelovigen niet wat ze zich erbij moeten voorstellen. Maar eigenlijk reikt de Bijbel ons een zeer concreet beeld aan. En om het werk van de Heilige Geest nog scherper te krijgen kunnen wij de weg volgen van de zuurstof die wij inademen door ons lichaam heen. Wat nu volgt is een biologieles en theologieles tegelijk…

Eerst de biologie. In onze longen wordt de door ons ingeademde zuurstof verbonden aan ons bloed. Het hart pompt steeds zuurstofarm bloed naar de longen toe. En als zuurstofrijk bloed keert het terug naar het hart. Dat noemen we de kleine bloedsomloop. Daarnaast is er de grote bloedsomloop. Ook daarin werkt het hart als pomp. De grote bloedsomloop verspreidt het zuurstofrijke bloed naar al onze andere organen en spieren. De zuurstof maakt overal in ons lichaam energie vrij waardoor al onze lichaamsfuncties blijven doorgaan.

In zijn boek Waar blijft de kerk? spreekt theoloog Erik Borgman over de dubbele bloedsomloop waardoor de Heilige Adem wordt verspreid in deze wereld.Borgman tekent de kerk en ons persoonlijke geestelijk leven als longen: plekken van ademhalen. Door te bidden, door te zingen, door te luisteren naar het Woord ademen wij als het ware steeds weer de Geest van God binnen. We ademen daardoor op en keren als Geestrijke mensen terug naar ons dagelijkse leven.
Maar het grote werk van de Geest vindt volgens Borgman plaats in dat dagelijkse leven. Overal waar mensen bezig zijn in de schepping en met elkaar maakt de Geest energie vrij om het goede te doen.

Van de weg die zuurstof gaat door ons lichaam nemen wij alleen het eerste stukje waar. Onze ademhaling kunnen wij voelen. Dat de ingeademde zuurstof vervolgens overal in ons lichaam duizenden processen gaande houdt worden wij niet gewaar. Zo moeten wij volgens Borg-man ook het werk van de Geest in de wereld zien. In de kerk stellen wij ons bewust open voor de Heilige Geest. Daar wordt de Heilige Adem even voelbaar. Maar volgens Borgman werkt de Geest niet alleen in de kerk. In het verborgene is Zij overal bezig. De Geest werkt in alle kleine en grote liefdevolle gebaren en daden van mensen. Gods Adem werkt waar zijn Koninkrijk hier en nu al eventjes werkelijkheid wordt. Zoals zuurstofrijk bloed via de grote bloedsomloop zijn weg vindt naar alle delen van ons lichaam, zo brengt de Geest nieuwe energie naar alle delen van Gods wereld.

Het coronavirus heeft opnieuw aan het licht gebracht hoezeer een mens afhankelijk is van zuurstof. Maar het coronavirus brengt ook aan het licht hoezeer de mensheid een Geest nodig heeft die nieuwe levensenergie verspreidt. In coronatijd kwam en komt er uit velen nog steeds heel veel creativiteit en medemenselijkheid vrij. Daarmee slepen we elkaar door deze moeilijke tijd heen. Ik geloof dat we hieraan kunnen zien dat we in deze tijd niet aan ons lot zijn overgelaten. Ik geloof dat we hieruit kunnen afleiden dat God ons aan zijn beademingsmachine heeft gelegd. Juist in deze coronatijd blaast Hij ons opnieuw zijn Heilige Adem in. Zijn Heilige Geest werkt ook nu overal waar mensen het goede doen voor elkaar!

 

Wij wachten op de Heilige Geest
als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in!

(Lied 692:8)

 

Ik wens u toe dat u zult opademen tijdens de Pinksterdagen!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 05-05-2021