Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand november 2017

Brief van de maand november 2017

Geplaatst in: Nieuws
Thema: Bidden en stil zijn

Bidden en stil zijn

 

Bidden hoort bij geloven als water bij de zee.

 

Theoloog Kees Waaijman oppert dat JHWH – Gods Naam in het He­breeuws, in Nederlandse Bijbelvertalingen vaak weergegeven als HEER(E) met hoofdletters – ontstaan is uit de noodkreet: “WEES ER voor mij!” Dit korte oergebed veronder­stelt waar het om vraagt: dat God er is en antwoord zal geven.

Letterlijk vertaald kan de Naam JHWH volgens Waaijman zowel WEES ER als IK BEN ER betekenen. Gods antwoord op de noodkreet “WEES ER!” is: “IK BEN ER!” Maar let wel: misschien niet op de manier die wij verwachten…

Psalm 118:5 illustreert de theorie van Waaijman. De Nieuwe Bijbel­vertaling leest hier: In mijn nood heb ik geroepen: “HEER!” En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte. Maar als we het Bijbelvers vertalen zoals Waaijman, staat er: In mijn nood heb ik geroepen: “WEES ER!” “IK BEN ER!”, antwoordde Hij. En dat gaf mij ruimte.

Bidden als een gelijktijdig zoeken naar en ervaren van Gods aanwezig­heid. En door die ervaring weer ver­der kunnen.

Toch vinden veel mensen bidden moeilijk. Omdat zij voor hun gevoel niet worden gehoord. Of omdat zij niet weten wat zij wel en niet aan God kunnen vragen. Of omdat zij God meer ervaren als dragende kracht in hun leven dan als een per­soon tot wie men zich kan richten.

 

In de komende anderhalve maand gaan we in onze gemeente op diverse manieren aan de slag met het thema “Bidden en stil zijn”. In het Kerkproeverij-menuboek, dat u aan het begin van het seizoen kreeg, kunt u lezen hoe. Uiteraard gaan we op zoek naar antwoorden op ver­schillende vragen over het gebed.

Nu alvast: bidden is veel méér dan je vragen in een persoonlijk gesprek voorleggen aan God. Voor mijzelf zijn momenten van mijn hart luchten bij God heel waardevol. Maar ik ben steeds meer ook de waarde gaan ontdekken van bidden zónder woor­den. Van stil zijn om me bewust te worden van wat mij gegeven is aan liefde en mooie dingen en mooie mensen. Ook dat is een intense ma­nier van verbinding maken met de Schepper.

Op een novemberavond zullen we horen hoe orthodoxe christenen via de kunst van het iconen schilderen contact maken met de Bron van alle creativiteit. En ook muziek maken of wandelen in de natuur zijn manieren om Gods aanwezigheid te ervaren.

Als bidden een probleem is gewor­den, vind je er wellicht een nieuwe weg in als je ziet dat er meer is dan alleen het vraaggebed. Ook in de Bijbel is het doel van bidden niet alleen om onze wensen kenbaar te maken aan God. Bidden is volgens Psalm 118 dat je op de één of andere manier ervaart dat God er ook voor jou wil zijn. Maar die manier is niet altijd jouw manier…

 

Bidden hoort bij geloven als water bij de zee. Maar zoals water een weg vindt naar de zee via ontelbaar veel stromen en stroompjes, zo zijn er ook vele wegen om verbinding te maken met God.

Dat wij in de komende weken langs verschillende wegen ontdekken mogen dat God er voor ons wil zijn!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 4 november 2017