Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand oktober 2017

Brief van de maand oktober 2017

Geplaatst in: Nieuws

Delen

 

Startzondag

De startzondag ligt al weer een tijdje achter ons. U heeft toen kunnen ervaren en proeven hoe wij als protestantse gemeente te Koude­kerk en Hazerswoude–Rijndijk het komende jaar in willen vullen. Met 4 verschil­lende thema’s willen we proeven en onderzoeken waar we voor staan, wat ons inspireert, maar ook waar onze vragen en twijfels liggen.

En het eerste thema is delen. Er zijn in verband met dit thema al 2 avonden geweest en er zullen er nog een flink aantal volgen. Daarom vond ik het ook wel mooi om in het kader van het thema delen in deze brief van de maand eens stil te staan bij delen.

 

Druiven

Want wat is dat dan: “delen”? Als je het opzoekt in het woordenboek dan staat er als eerste: zo splitsen dat ie­der zijn deel krijgt. En dat is toch niet bepaald positief. Ik zal dat toelich­ten.

Mijn zoon heeft een vriendje en bij hun in de tuin groeien druiven. Te veel voor hen om alleen op te eten en daarom, kleine koopmannetjes als ze zijn, plukken ze de druiven­ranken leeg, leggen de trossen in de aanhanger van de skelter en gaan de huizen in de buurt af om het te ver­kopen. De prijzen vallen reuze mee: 10 cent voor een kleine tros en 20 cent voor een grote tros.

Aan het eind van de middag komen ze dan thuis en ja, dan moet de op­brengst verdeeld worden. Alle cent­jes worden op tafel uitgespreid en dan wordt er geteld. Dan is de op­brengst ineens de helft minder, want het moet in tweeën. Daar doen ze gelukkig helemaal niet moeilijk over, dat weten ze van tevoren, maar uit­eindelijk als je deelt, heb je maar een deel van het geheel. Dat kan voelen als verlies….

 

Anders delen

Maar ik schreef al, dit staat als eer­ste in het woordenboek bij het woord delen. Daarna staat er: een aandeel krijgen in. En dat is voor de ontvangende partij wel heel prettig. Stel dat dat vriendje alleen was gaan verkopen en dat hij aan het eind van de middag bij mijn zoon komt om hem een deel van de opbrengst te geven, dan is mijn zoon wel heel gelukkig. Maar ja, dat zal niet zo snel gebeuren.

 

Lasten en baten

Is delen dan wel zo leuk? Zo op het eerste gezicht niet echt. Je levert iets in ten gunste van de ander. Waarom dan het thema delen? Levert het ons ook wat op? We hebben tijdens de avond Bijbelstudie het verhaal gele­zen van het breken van 5 broden en 2 vissen (Johannes 6). Heel veel mensen waren naar Jezus toege­komen om naar hem te luisteren. Alleen al 5000 mannen. Maar het werd laat en er moest gegeten wor­den. Maar waarvan? Er was geen winkel om inkopen te doen en de mensen hadden geen brood bij zich. Maar kijk, daar was toch een jongen met 5 broden en 2 vissen. Die gaf hij aan Jezus. Jezus sprak een gebed uit, brak de broden en de vissen en deel­de ze uit. Er was voor iedereen meer dan genoeg te eten. Er bleef zelfs over!

 

Winst

Kijk, dan is delen vermenigvuldigen en dat is leuk. Je hebt zelf genoeg en de ander ook. En dit doen we ook elke zondag in de kerk. We beginnen de dienst met de voorbereiding, daarna is er het gedeelte van de Schrift en we eindigen de dienst met de gebeden en gaven.

In de gebeden delen we met God onze vreugde en onze zorgen en verdriet, en tijdens de inzameling van de gaven delen we van onze overvloed om te kunnen zorgen voor anderen die het minder hebben.

 

Echt delen

Ik stelde eerder de vraag: is delen wel zo leuk? Levert delen ook iets op? En dan zeg ik: Ja, want hoe mooi is het om te zien hoe blij de ander is als die iets van jou krijgt. Hoe fijn is het om te zien dat die ander weer verder kan. Delen tot opbouw van die ander. En daar heb je dan ook aan bijgedragen.

Daarnaast is delen niet alleen mate­rieel, maar zeker ook immaterieel.

Ik schreef net ook: in onze gebeden delen we met God onze vreugde en ons verdriet. En dat doen we ook met andere mensen om ons heen. We vertellen elkaar waar we blij van worden, maar we delen ook onze zorgen en teleurstellingen, ons ver­driet en onze nood. We kennen, denk ik, allemaal wel de uitdrukking: Gedeelde vreugd, dubbele vreugd; gedeelde smart, halve smart.

 

Opdracht

In het beleidsplan van onze gemeen­te staat dat we een ontmoetingsplek willen zijn met open deuren naar God en naar elkaar.

Stel ik u de vraag, die ik ook stelde op de avond Bijbelstudie: wat wilt u als protestantse gemeente te Koude­kerk en Hazerswoude-Rijndijk delen met de burgers in onze 2 dorpen?

Wilt u dat met mij delen, zodat we dat tijdens de opendeurdienst kun­nen delen met elkaar?

 

Ik kijk uit naar uw antwoord.

 

Met een hartelijke groet,

Henriëtta van Gosliga

 

 

Geplaatst: 30 september 2017