Samen Esmee gedenken – 9 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Dorpen Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn gedenken Esmee Met verslagenheid en ongeloof hebben we de nieuwsberichten gezien en gelezen over het overlijden van onze jonge dorpsgenoot Esmee. Ons medeleven gaat uit naar haar familie. Velen van ons zijn geschokt … Lees Meer

Oecumenische viering – 16 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van de christenen 2022, staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de … Lees Meer

Digitale nieuwjaarswensen op zondag 2 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

lll Door de lockdown kunnen we elkaar tijdens de nieuwjaarsdienst helaas niet ontmoeten en het beste wensen voor 2022. Daarom een oproepje: stuur een foto of kort filmpje in als nieuwjaarsgroet aan elkaar lll lll U kunt uw foto/filmpje per … Lees Meer

Terugkoppeling gemeenteavond 8-12-2021

Geplaatst in: Nieuws

  Op de digitale gemeenteavond, welke plaatsvond op 8 december, heeft de architect Ron Verduijn het Voorlopig Ontwerp van de vernieuwde Brugkerk gepresenteerd. Iedereen die in de gelegenheid was om deze avond op deze manier te volgen, heeft kunnen zien … Lees Meer

Aktie kerkbalans 2022

Geplaatst in: Nieuws

In januari doet onze Protestante Gemeente te Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar … Lees Meer

Kerkdiensten in de periode rond Kerst 2021

Geplaatst in: Nieuws

Na de persconferentie van het kabinet op dinsdag 14 december 2021 heeft de kerkenraad besloten om ook een aantal van onze activiteiten niet of op een andere manier te laten doorgaan: De geplande Kerstpuzzelwandeltocht gaat niet door. Alle kerkdiensten dus … Lees Meer

Brief van de maand – December 2021

Geplaatst in: Nieuws

Decemberstilte   Nadat ik ruim vier maanden met ver­lof ben geweest, schrijf ik in mijn eerste werkweek deze brief van de maand. Het was fijn om tijd te heb­ben gehad voor andere dingen. Om te focussen op de zorg voor … Lees Meer

1 2 3 4 5 6 7 42