Home » Blog » Nieuws » Kerkdiensten in de periode rond Kerst 2021

Kerkdiensten in de periode rond Kerst 2021

Geplaatst in: Nieuws

Na de persconferentie van het kabinet op dinsdag 14 december 2021 heeft de kerkenraad besloten om ook een aantal van onze activiteiten niet of op een andere manier te laten doorgaan:

  • De geplande Kerstpuzzelwandeltocht gaat niet door.
  • Alle kerkdiensten dus ook de Kerstgezinsviering en Kerstnachtdienst op 24 december zullen live worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl, maar zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Kijk op kerkdienstgemist.
  • De Lichtjesavond op oudejaarsdag 31 december gaat niet door.
  • Tijdens de oecumenische oudejaarsavondviering op 31 december mogen geen bezoekers aanwezig zijn. Wel wordt ook deze viering live uitgezonden.

Ondanks alle beperkingen hopen we toch op inspirerende en gezegende Kerst- en eindejaarsvieringen!

 

 


In oktober al maakte een Kerstcom­missie plannen voor de Kerstvierin­gen. Hieronder die plannen. Maar houdt u er dus rekening mee dat de invulling van de diensten toch anders kan worden. Alle vieringen zullen, hoe het ook lopen zal, in ieder geval thuis gevolgd kunnen worden via www.kerkdienstgemist.nl.

  • Voor Kerstavond 24 december staat om 19.00 uur weer een Kerstge­zinsviering gepland. We zingen samen Kerstliedjes en het Kerstver­haal wordt op een eenvoudige manier verteld en nagespeeld. Daarna wor­den de kinderen en allen die in de kerk aanwezig zijn uitgenodigd om mee op weg te gaan naar Betlehem. Betlehem is in dit geval de koorzaal. De bedoeling is dat daar een levende Kerststal wordt opgebouwd.
  • En die levende Kerststal is er vol­gens de planning nog tot vlak voor de Kerstnachtdienst. De bezoekers van de Kerstnachtdienst worden via de Kerststal naar hun plek (op 1,5 meter) in de Brugkerk geleid. Vrou­wenkoor Colorique uit Alphen zal, als de omstandigheden het toela­ten, aan de dienst meewerken. Vanaf 21.45 uur zingen we Kerst­liederen, om 22.00 uur begint wer­kelijk de dienst.
  • Voor de Kerstmorgenviering is een aantal muzikanten van KNA uitge­nodigd om te komen spelen en en­kele van de Kerstliederen te bege­leiden. De kinderen zullen in de nevendienst het Adventsproject “Het plakboek van Lucas” afron­den. Ook nu worden er voor de dienst (vanaf 9.45 uur) Kerstlie­deren gezongen.
  • Tweede Kerstdag valt in 2021 op een zondag. De kerkdienst zal dan de vorm hebben van een “mor­gengebed”: een viering met gebed, zang en een korte meditatie.
  • We hopen dat het op oudejaarsdag mogelijk zal zijn om vanaf 17.00 uur een lichtje te ontsteken in de Brugkerk. Dat lichtje zet ons even stil bij een belangrijke gebeurtenis uit 2021 of herinnert aan iemand die we verloren hebben of om wie we veel zorgen hebben. De Licht­jesavond gaat over in de oecume­nische oudejaarsavondviering die om 19.00 uur begint. Na de dienst wordt gecollecteerd voor het werk van de Raad van Kerken én voor het vader-kindproject in de Genie­poort, de gevangenis in Alphen. Zie voor meer informatie hierover elders in deze maandbrief.
  • Op zondag 2 januari zal de eerste kerkdienst van het jaar 2022 plaatsvinden. Het zou fijn zijn als we elkaar dan ook persoonlijk het goede toe kunnen wensen.

 

 

Update: 18 december 2021