Home » Blog » Nieuws » Koffieconcert met Tjaco van der Weerd op 24 april 2022

Koffieconcert met Tjaco van der Weerd op 24 april 2022

Geplaatst in: Nieuws

Na een koffieconcert-loos tijdperk van ruim twee jaar zijn we vol goede moed dat het weer gaat kunnen. Zet maar in de agenda bij 24 april a.s.: Koffieconcert. Op verzoek komt de talentvolle, blinde organist Tjaco van der Weerd uit Kampen nog een keer naar Koudekerk. Die zondag bege­leidt hij de kerkdienst in de Ontmoe­tingskerk. Na de dienst is er koffie, en daarna start om 11.45 uur het (al twee keer uitgestelde) concert, dat dit keer het predicaat ‘benefietcon­cert’ krijgt.

Tjaco is ambassadeur voor de stich­ting ‘See You’, een non-profit­orga­nisatie die zich sinds 1982 inzet voor mensen met een visuele beperking, o.a. door te helpen met oogzorg, andere medische zorg, onderwijs, werk en inclusie.

En in die hoedanigheid wil hij belan­geloos komen spelen. In goede sa­menwerking van Tjaco, ds. Willem Biesheuvel en de diaconie met de orgelcommissie wijdt ds. Willem het thema van de dienst aan dit onder­werp en is de opbrengst van de dia­conie-collecte die zondag bestemd voor genoemde stichting. Het wordt dus een mooi geheel van dienst t/m concert.

Bij de voorbereiding vroeg ik Tjaco of ‘See You’ ook een clublied of zo heeft. “Ja”, antwoordde Tjaco: “Hij Die de blinden weer deed zien”. Ik was ontroerd door dit antwoord. Wat een geloof, wat een vertrou­wen. Dit lied staat dus op het pro­gramma, evenals Valerius, twee be­kende Toccata’s, en een paar impro­visaties om van te smullen.

En u kunt ook bijdragen! Precies, bij de collecte aan de uitgang van de dienst, van het concert, of allebei. Graag tot ziens!

 

Namens de orgelcommissie,

Chris van der Ouw, voorzitter