Home » Blog » Nieuws » Open Monumentendag – 9 september 2023

Open Monumentendag – 9 september 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

Op zaterdag 9 september a.s. is het weer Open Monumentendag. Omdat de Brugkerk dan midden in de ver­bouwing zit, hebben we het pro­gramma voor die dag daarop aange­past. In “Onder Dak“ zal doorlopend toelichting worden gegeven over de verbouwing, zoals de vervanging van de vloer en het toekomstbestendig maken van het kerkgebouw.

Belangstellenden kunnen ook een rondleiding in de kerk krijgen “over de bouw”, uit veiligheidsoverwegin­gen telkens met een beperkt aantal personen tegelijk. Ook kunt u kennis­maken met de nieuwe “Stichting Vrienden van de Brugkerk”, die zich presenteert en toont wat zij van plan is en hoe mensen de Brugkerk in haar voortbestaan kunnen onder­steunen. “Het Historisch Genoot­schap Koudekerk” is aanwezig en geeft een beamer presentatie van ou­de foto’s en filmpjes over Koudekerk en informatie over de “Aleid van Poelgeestkapel” van de Brugkerk. Bovendien is de maquette in wording van het kasteel Groot Poelgeest te zien en kan men in gesprek daarover met de kunstenaar Marc v.d. Aa.

Uw bezoek wordt bijzonder op prijs gesteld en is een mooie gelegenheid om u te informeren over de verbou­wing en de voortgang daarvan.

De Brugkerk en Onder Dak zijn op 9 september geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er is koffie en thee met zelfgemaakte baksels van gemeente­leden. Voor kinderen is er ‘s morgens ook een activiteit en een kindertafel.

 

Van harte welkom!

 

Namens de voorbereidingsgroep

Open Monumentendag

Leen Verhagen

 

 

Geplaatst: 26 augustus 2023