Home » Blog » Nieuws » Sobere maaltijd – 14 maart 2023

Sobere maaltijd – 14 maart 2023

Geplaatst in: Nieuws

Ook in 2023 organiseert de Raad van Kerken tijdens de Veertigdagentijd een sobere maaltijd. En wel op dinsdag 14 maart vanaf 18.00 uur in Onder Dak. Dit jaar samen met het protestante Soep & Praatje. Tijdens de maaltijd zullen we stil staan bij dat wat ons raakt in deze tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest. De opbrengst van uw bijdrage zal ten goede komen aan het Vastenproject van de parochie.

Dit jaar zijn uw gaven bestemd voor een project in Warrap, een deelstaat in Zuid-Soedan. Daar zijn veel over-stromingen geweest en veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Vooral vrouwen en meisjes worden getraind in duurzame landbouw- en veeteelt-methoden. Het doel is dat zij op deze manier voldoende gevarieerd voedsel kunnen verbouwen voor hun familie, maar ook dat zij genoeg zaaigoed zullen overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties kunnen ze betere prijzen afspreken voor hun producten. Daarnaast ontvangen zij ook zaaigoed en gereedschap om de grond te bewerken. Ook een betere voorbereiding op mogelijke natuur-rampen staat op het programma.

 

U kunt zich opgeven via jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl of raadvankerken@pknkoudekerk.nl

 

Namens de Raad van Kerken

 

 

Gepubliceerd: 6 maart 2023