Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen update april 2023

Toekomst delen update april 2023

Geplaatst in: Nieuws

In de vorige maandbrief schreven wij dat het onderzoek naar de construc­tie van de vloer een tegenvallend resultaat opleverde. De ondersteu­ning van de vloer blijkt onvoldoende te zijn, waardoor bij de verbouwing een reëel risico op scheurvorming of breuk bestaat.

Afgelopen week is de ondergrond verder onderzocht. Dinsdag 21 maart heeft het sonderen (dat is het bepalen van het draagvermogen van de grond) rond de kerk plaatsgevon­den. Donderdag 23 maart is de bo­demgesteldheid in de kerk in kaart gebracht door middel van handbo­ringen op zeven plaatsen. De con­structeur gaat aan de hand van deze gegevens onderzoeken of de huidige betonvloer versterkt kan worden of dat een nieuwe vloer met fundatie benodigd is.

Begin april zijn gesprekken gepland met de architect, de constructeur, de aannemer en de onderaannemers om de bevindingen te bespreken en de vervolgstappen in te plannen.

We houden u van het verdere ver­loop op de hoogte.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze aan ons doorgeven via het e-mailadres

Toekomst.Delen@pknkoudekerk.nl.

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

 

Dik de Vogel, secretaris

 

 

 

Geplaatst: 9 april 2023