Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update december 2023

Toekomst delen – update december 2023

Geplaatst in: Nieuws

Er is in de afgelopen maand weer veel gebeurd. Na het storten van de laatste laag schuimbeton is gestart met het aanbrengen van de nieuwe betonvloer en bij het uitkomen van deze maandbrief zal het grootste deel van die vloer gestort zijn. Het schuimbeton is licht vulmateriaal ter vervanging van het uitgegraven zand en de daarop aangebrachte betonvloer is de vloer waarop we straks lopen en waarop we de stoelen en tafels zetten.

De nieuwe betonvloer wordt robuuster uitgevoerd dan de ca. 85 jaar oude gesloopte vloer. De nieuwe vloer is twee keer zo dik en heeft zowel onder als boven een laag wapening om er voor te zorgen dat de vloer sterker is en om de scheurtjes, die altijd op zullen treden, zo klein mogelijk te houden. In de vloer is vloerverwarming aangebracht welke de basisverwarming in de kerk zal vormen. Om warmteverlies naar de ondergrond zoveel mogelijk te beperken is tussen het schuimbeton en de betonvloer een 10 cm dik isolatie-pakket aangebracht.

De fase met het slopen van de betonvloer en het ontgraven van de losse zandlaag was spannend omdat onbekend was wat we allemaal tegen zouden komen en tot welke meerkosten dat zou leiden. De fase waarin wij ons nu bevinden is ook weer spannend, maar dan om een andere reden. De betonvloer krijgt namelijk niet de gebruikelijke grijze en gladde uitstraling zoals we die van ‘standaard’ beton kennen. De architect heeft zijn best gedaan om de vloer van de kerkzaal straks niet te laten lijken op een vloer van een bedrijfshal. Omdat een betonvloer eigenlijk een natuurproduct is en de uitstraling ook afhankelijk is van mensenwerk bij het aanbrengen en het afwerken, is ook dit dus weer een spannende fase.

We kunnen de vloerafwerking verdelen in drie zones. Op het podium komen de natuurstenen zerken terug welke de vrijwilligers in de zomer uit de kerk gesjouwd hebben. De nieuwe betonvloer wordt hier dus afgedekt en daarom wordt daar ‘standaard’ beton aangebracht. In het schip en in de zijbeuken krijgen we ‘zichtbeton’ en daar worden de twee overige vloerafwerkingen toegepast. Globaal gezien wordt tussen de kolommen, dus waar voorheen de houten banken stonden, een betonvloer toegepast met achteraf aangebrachte zaagsneden. Het patroon van zaagsneden wordt een verwijzing naar zerken en de vloer moet daarmee ook de uitstraling van een ‘plein’ krijgen, zoals het heel vroeger ook was. Het overige deel van de betonvloer, ook voor en onder het orgel, wordt geschuurd en krijgt daarmee een andere uitstraling. Er zal ongeveer 4 mm toplaag afgeschuurd worden en daarmee krijgt de vloer enigszins de uitstraling van een terrazzovloer. Om het rustig te houden zijn kleinere grindkorrels dan gebruikelijk toegepast. Bij beide vloeren is er, voor een zachtere uitstraling, een kleurmiddel aan het betonmengsel toegevoegd.

In het streven naar een zo goed mogelijk resultaat hebben de architect, de aannemer en een afvaardiging van het kernteam een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van betonvloeren in Barneveld bezocht. Na het bepalen van de voorkeuren zijn er proefstukken gestort, dus met de gewenste afwerking en kleurnuance-ring. De eerste proefstukken werden afgekeurd, maar de tweede serie was naar tevredenheid. U zult begrijpen dat, ondanks alle zorg, het heel spannend is hoe de vloer er straks uit komt te zien. Naast de vloer zullen ook andere zaken als keuzes voor stoelen, tafels en dergelijke het beeld, de akoestiek en de sfeer in de kerk bepalen en daarover zullen wij u in een volgende maandbrief berichten.

Vragen kunt u stellen via het bekende e-mailadres, of gewoon aan iemand van het kernteam.

Met vriendelijke groet

namens het kernteam,

Jan Dirk Reijneveld

 

 

 

 

Geplaatst: 8 december 2023