Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update februari 2024

Toekomst delen – update februari 2024

Geplaatst in: Nieuws

 

Er wordt hard gewerkt in de Brug­kerk en dat kunt u volgen middels de foto’s die vertoond worden tijdens het koffiedrinken in de Ontmoetings­kerk. Na alle werkzaamheden in de grond en na het grove werk van de betonvloeren is men momenteel be­zig met het opgaande werk. Dit op­gaande werk betreft met name tim­merwerk en herstelwerk aan muren en kolommen en dat kost de nodige tijd omdat niets strak en recht is. En het is een monument, dus alles moet verantwoord en met de nodige zorg aangepakt worden.

De firma De Leeuw is druk met het loodgieterswerk. In het westwerk is een ruime sanitaire hoek, incl. MIVA-toilet ingericht. De sfeer met het ou­de metselwerk en de grote natuur­stenen zerk daartegen is nu al prach­tig. Er komt nog een wastafelmeubel in het ruime portaal en de betonnen vloer heeft het fraaie terrazzo effect zoals ook deels in het schip aanwezig is. In de hal bij de consistorie wordt weer een toilet aangebracht zoals er vroeger ook één was. De firma Hoge­nes is bezig met het trekken van be­dradingen voor alle te plaatsen ar­maturen, wandcontactdozen en in­stallaties. Tevens wordt de oude be­drading vernieuwd, of, waar moge­lijk, verwijderd. In de nieuwe situatie willen we af van allerlei losse elek­trotechnische zaken en de mogelijk­heid om het nu weg te werken wordt met beide handen aangegrepen.

De grove werkzaamheden hebben veel stof veroorzaakt en de kwetsba­re onderdelen, zoals het orgel en en­kele borden aan de wand, zijn voor­afgaand aan die werkzaamheden met een folie ingepakt. Na de grove werkzaamheden zijn het westwerk, het schip, de transepten en de vie­ring van onder tot boven schoonge­maakt. De toren en het koor worden schoongemaakt zodra het daar leeg is. De aanwezigheid van de steigers en hoogwerkers wordt ook gebruikt om de muren weer een opfrisbeurt te geven. De betonvloer is afgedekt om de kans op schade als gevolg van het materieel en de werkzaamheden te beperken.

De architect, de orgelbouwer en de orgelcommissie zijn in overleg ge­weest over de uitvoering van de plannen in, aan en op het orgel. Met name het verplaatsen van enkele or­gelpijpen ten gunste van de architec­tonische uitstraling heeft de nodige discussie opgeleverd. De partijen hebben elkaar aangehoord, hebben elkaar vragen gesteld en zitten op één lijn over de aanpak. Het hele aansluitende geheel van orgelfront, wand en puien wordt in zachte lichte tinten geschilderd. Voor de verdere inrichtingen wordt nauw samenge­werkt met de interieurcommissie en daar heeft u in de vorige maandbrief uitgebreid over kunnen lezen.

Het zal niet bij iedereen bekend zijn, maar onder de Noordkapel bevinden zich een kelder en betonnen gangen. De gangen waren onderdeel van een oud luchtverwarmingssysteem en daar wordt geen gebruik meer van gemaakt. Slopen is echter ingrijpend en daarom laten we deze onder­grondse gangen zitten waar moge­lijk. In de kelder blijven de verwar­mingsketels gehandhaafd, deze voe­den de vloerverwarming en de gevel­convectoren. Vrijwilligers hebben in de ondergrondse ruimten overbodi­ge muurtjes en overbodig geworden installatietechnische zaken verwij­derd en dat is flink opgeknapt.

In de toren zijn onder een flinke laag stof veel overbodige spullen ontdekt en vervolgens opgeruimd. De toren is echter een prima opslagruimte, waarvan de eerste verdieping via een vaste trap bereikbaar is. Die eer­ste verdieping is zo hoog dat er een tussenvloer aangebracht kon worden om extra bergruimte te creëren. Na de verbouwing willen we af zijn van allemaal losse opberghoekjes in de kerk en gaan we de wel te bewaren spullen in principe onderbrengen in de nieuw ingerichte ruimte in de to­ren. De stalen containers welke nu achter de kerk staan zijn straks ook overbodig en zullen dan verdwijnen.

Vragen kunt u stellen via het beken­de emailadres, of gewoon aan ie­mand van het kernteam.

 

Met vriendelijke groet

namens het kernteam,

Jan Dirk Reijneveld

 

Geplaatst: 18 februari 2024