Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update januari 2024

Toekomst delen – update januari 2024

Geplaatst in: Nieuws

Zoals gebruikelijk houden we u in de maandbrief op de hoogte van de werk­zaamheden in de Brugkerk en dat wat erbij komt kijken.

We gaan een volgende fase in. De af­ge­lopen tijd kon de vloer verder dro­gen en is een begin gemaakt met de toiletgroep opzij van de toren, aan de straatkant. Stapje voor stapje ko­men we dichter bij de realisatie van het plan. Maar we zijn er nog zeker niet.

Samen met een subsidiebureau zijn diverse aanvragen gedaan om extra geld te genereren. Van de provincie Zuid-Holland is een heel mooi be­drag binnengekomen evenals van en­kele kleinere fondsen, zie ook het bouwbord bij de kerk. Daar zijn we heel dankbaar voor. Van het Cultuur­fonds en dan met name het Cornelis Fop Smit Fonds staat een mooi be­drag te wachten, wat we kunnen ge­bruiken voor de 2e fase, een later moment dus.

Zoals ook in het begin met de wen­sen­groep, die als denktank mee­dacht over wat je nodig hebt in een vernieuwde kerk, is er nu een groep­je gemeenteleden dat meedenkt over de inrichting van de kerk. Half mei zijn we al brainstormend begon­nen en het is een hele puzzel. Goed om het ook af en toe even te laten rusten en te herijken. Het resultaat tot nu toe is, dat we hebben meege­dacht over o.a. de vloer in de kerk­zaal en het podium, de traptreden naar het podium en de kolomban­ken. En na diverse ontwerpen is ge­ko­zen voor liturgisch meubilair dat ons inziens straks heel mooi past in de getransformeerde kerk. Een, voor onze gemeente bekende meubelma­ker, gaat voor ons aan de slag met het hout van de oude kerkbanken. Het wordt een lange bijzondere ta­fel, een standaard voor de kaars en een standaard voor het doopvont, in mooie symmetrie met elkaar. Ook is er een mooi ontwerp voor de ge­denk­tafel, die vanuit de kerkzaal ge­zien rechts vooraan komt. Wat bin­nen­kort besloten moet worden, is welke stoelen we willen. Die ideeën liggen nog niet op één lijn en ook de architect heeft daar zo zijn ideeën over, maar ook daar komen we met elkaar wel weer uit. Daarna komen o.a. de overige kleuren aan de orde.

In elke maandbrief wordt iets ver­teld, maar ook in regiobladen staat zo nu en dan een artikel over de stand van zaken in en om de Brug­kerk, meestal na een interview, soms omdat we zelf iets insturen. In de eerste officiële digitale versie van de Groene Hart Koerier staat een inter­view met Albert van der Ploeg en ondergetekende.

Vragen kunt u stellen aan het kern­team, kernteam@pknkoudekerk.nl

Of spreek één van ons aan.

Wordt vervolgd…

 

Met vriendelijke groet,

namens het kernteam.

Agaath Koers