Home » Blog » Nieuws » Vanuit de kerkenraad – juni 2024

Vanuit de kerkenraad – juni 2024

Geplaatst in: Nieuws

Als de kleine kerkenraad op 15 mei vergadert, beginnen we met de boodschap van Pinksteren uit het boekje ‘Even uw aandacht’ over wat de Geest kan doen en hebben daar ook voor gebeden.

Rien en ik hebben op 26 april het jaargesprek met Willem gehouden om te evalueren hoe het hem vergaan is in het afgelopen jaar en of we ons met de goede dingen bezig hebben gehouden. Een fijn gesprek. Er zal een mondeling verslag volgen op de volgende kerkenraad.

Veel punten op de agenda, veelal om elkaar bij te praten. Buiten de standaard agendapunten hebben we een 6-tal onderwerpen besproken waar ik de belangrijkste aspecten van zal noemen.

De voortgang van de verbouwing loopt nog steeds volgens plan waarbij we er wel rekening mee moeten houden dat de koorzaal nog niet klaar zal zijn op 16 juni. Voor koffie-drinken na de dienst wijken we dus uit naar Onder Dak. Er zijn ons een aantal voorwerpen aangeboden vanuit de Bernarduskerk o.a. een altaartafel, een set kandelaars en een windvaan. De praktische waarde blijkt een behoorlijk discussiepunt. Het Kernteam adviseert negatief. We begrijpen dat het voor de parochie gevoelsmatig belangrijke voorwerpen zijn en dat ze die graag in ‘het dorp aan de Rijn’ willen houden. De RK-kerk in Hazerswoude-Dorp is nu echter hun kerk en wellicht is dat een optie. Ook al zouden we graag ‘een gebaar’ willen maken, besluiten we er geen gebruik van te maken.

Over Veilige Gemeente wordt gemeld dat de generale synode in haar vergadering op 20 april unaniem heeft besloten dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) per 1 juli 2025 verplicht wordt voor medewerkers en vrijwilligers van PKN gemeenten. Dit betreft tenminste alle ambtsdragers, alle anderen die namens de gemeente pastorale taken hebben en functies waarin men regelmatig (bege)leiding geeft aan minderjarigen of kwetsbare mensen. We wachten op het PKN implementatieplan.

De vacaturecommissie is geïnstalleerd en kort voor deze vergadering bijeen geweest. We zoeken ouderlingen pastoraat, ouderling kerkrentmeester, diaken en versterking van TREF (jongeren tot 50 jr.). Er worden 2 selecties uit ons ledenbestand gemaakt: 35-50 en 51-70 jaar, ter voorbereiding op kandidaten. En ik heb een artikel ingebracht van ISI Media, ter bestudering, over het werven en behouden van vrijwilligers voor de kerk.

De op 17 januari geïnstalleerde werkgroep Communicatieplan heeft een advies communicatieplan opgesteld. De inhoud willen we bespreken op de kerkenraadsvergadering op 4 juni. We concluderen dat er 2 belangrijke veranderingen zijn en wisselen ideeën uit hoe we dat veranderingsproces aanpakken en zullen bespreken met de gemeente.

We krijgen nog een laatste update over de voorbereidingen voor het afscheid Ontmoetingskerk op 2 juni. Een mooi programma, terugkijkend op 112 jaar historie, waarvoor we dankbaar mogen zijn. Het wordt een mooie dienst, verschillende mensen participeren en zullen een tijdsbeeld markeren van Ontmoetingskerkgangers.

De officiële opening van de Brugkerk (her-in-gebruik-nemen) op 14 en 15 september. De organisatie van 14 september is in handen van de commissie Open Monumentendag en van de Stichting ‘Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn’. De organisatie van 15 september ligt in handen van de kerkelijke gemeente. Wilna en Willem verzorgen, samen met enkele gemeenteleden, de inhoud van de dienst. Over de uitvoeringsgroep bestaat nog wat onduidelijkheid. Wel zijn er een 5-tal namen bekend en deze worden binnenkort bijeen geroepen. Vanuit het Kernteam wordt aan een lijst voor genodigden gewerkt.

Simone sluit de vergadering door het lezen van een eigentijds gebed van Alfred C. Bronswijk ‘Gebed bij de smartphone’ eindigend met “Maar in de stilte van mijn hart schrijft u uw eigen inlogcode van een levenslang account. Daar komt u mij rakelings voorbij”.

 

Uw voorzitte
Adriaan van Kampen

 

Geplaatst 8 juni 2024