Home » Blog » Nieuws » Veertigdagentijd, kom naar onze momenten van bezinning

Veertigdagentijd, kom naar onze momenten van bezinning

Geplaatst in: Nieuws

Ook dit jaar organiseert de Raad van kerken in de veertigdagentijd een aantal momenten van bezinning.

 

Aswoensdagviering
Aan het begin van de veertigdagentijd, woensdag 14 februari, willen we met onze RK-medechristenen stil worden om ons te bezinnen op de tijd die ons tot Pasen rest. We komen bij elkaar in de Brug­kerk en ontvangen het askruisje als teken dat Christus ook voor ons tot het uiterste is gegaan. Deze gebedsdienst begint om 19.30 uur. Pastor Henriëtta van Gosliga en pastor Lam The Nguyen zullen in deze dienst voorgaan. De inzameling is bestemd voor het vastenproject van de RK-parochie.

 

Vespervieringen

Op donderdag 22 februari en donderdag 8 maart is er om 19.00 uur in de dagkapel van Het Anker een oecumenische vesperviering. Deze vieringen duren ongeveer een half uur. Gun u zelf dit moment van rust en bezinning in de veertig­dagentijd.

 

Sobere maaltijd
De sobere maaltijd in deze veertigdagentijd wordt gehouden op woensdag 28 februari om 18.00 uur in Honswyc. Een eenvoudige maaltijd van soep en brood waarmee we ons in de veertigdagentijd verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag sober eten.De soep wordt door vrijwilligers gekookt.
Bij deelname vragen we een bijdrage van € 5,-. Na aftrek van de kosten komt uw bijdrage ten goede aan het vastenproject van de RK-parochie.

Aanmelden via: raadvankerken@pknkoudekerk.nl

 

 

Geplaatst: 28 januari 2018