Home » Blog » Nieuws » Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

Geplaatst in: Nieuws

De Raad van Kerken organiseert in de veertigdagentijd verschillende activiteiten.

Aswoensdagviering:
Aan het begin van de veertigdagentijd willen we met onze RK-medechristenen stil worden om ons te bezinnen op de tijd die ons tot Pasen rest. We komen bij elkaar in de Brugkerk en ontvangen het askruisje als teken dat Christus ook voor ons tot het uiterste is gegaan. Deze gebedsdienst begint om 19.30 uur. Ds. Willem Biesheuvel en pastor Lâm Nguyên zullen in deze dienst voorgaan. De inzameling is bestemd voor het vastenproject van de RK-parochie (zie hieronder).

Vespervieringen:
Op donderdag 23 maart en donderdag 6 april is er om 19.00 uur in de dagkapel van Het Anker een oecumenische vesperviering. Deze vieringen duren ongeveer een half uur. Gun u zelf dit moment van rust en bezinning in de veertigdagentijd.

Sobere maaltijd:
De sobere maaltijd in deze veertigdagentijd wordt gehouden op woensdag 15 maart om 18.00 uur in Honswyc.
Een eenvoudige maaltijd van soep en brood waarmee we ons in de veertigdagentijd verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag sober eten.
De soep wordt door vrijwilligers gekookt.
Bij deelname vragen we een bijdrage van € 5,-. Na aftrek van de kosten komt uw bijdrage ten goede aan de realisering en verbetering van de water- en voedselvoorziening van de Mark VII school voor dove en doof­blinde kinderen in Oeganda. Dit is het vastenproject van de RK-parochie. Meer informatie kunt u vinden op www.bwandafonds.nl.
Aanmelden voor de sobere maaltijd kan via: raadvankerken@pknkoudekerk.nl 

 

Raad van Kerken

 

Geplaatst 23 februari 2017