Home » Blog » Nieuws » Vieringen en activiteiten rondom Kerst & Jaarwisseling 2018

Vieringen en activiteiten rondom Kerst & Jaarwisseling 2018

Geplaatst in: Nieuws

Er zijn weer een hoop activiteiten deze maand en begin van het nieuwe jaar en daarom hieronder een overzicht.

 

Op zon- en feestdagen…

 • Op Kerstavond 24 december zijn er twee vieringen in de Ontmoe­tingskerk. Om 18.45 uur begint (met inzingen) de Kerstgezins­viering. We zingen bekende en nieuwere (kinder)Kerstliederen.In de viering horen én zien we het verhaal van twee meisjes die in een donkere tijd op zoek gaan naar het licht. Die weg brengt hen naar een plek achteraf: een stal. Tijdens de dienst volgen we de twee meisjes ook letterlijk even naar een plek buiten. Daarbij krijgen alle kinderen een lichtje mee. Maar we gaan vanuit buiten ook weer snel terug naar binnen. Na de Kerstgezinsviering is er voor jong en oud warme chocolademelk.
 • Om 21.45 uur begint, ook met voorzingen, de Kerstnachtdienst. “De Band” o.l.v. Arie Knetsch werkt mee aan de dienst. Samen met de leden van het koor zingen we sfeervolle Kerstliederen. Het thema van de Kerstnachtviering is “Brieven van vrede”. In de dienst zullen enkele bijzondere brieven worden voorgelezen waarin mensen vertellen waarom ze ook in een wereld vol strijd toch kunnen geloven in de Koning van de Vrede. Eén brief komt van Mosje, een herder uit Betlehem. Ook de tweede brief komt uit Betlehem: van een christelijke Palestijnse vrouw die Mariam heet. De derde brief komt van minder ver: die is van een pakjesbezorger uit een dorp aan de Rijn. Hij luistert naar de naam August.
 • Op eerste Kerstdag zingen we (vanaf 9.45 uur) in het volle licht over het Kind van het Licht dat in de nacht is geboren. Met de kinderen wordt het kinderneven­dienstproject afgesloten. Het thema van de dienst: “Ik geloof in het licht”.
 • De oecumenische oudejaars­avonddienst wordt gehouden in de Brugkerk. Voorganger is pastor Lâm The Nguyen. Voorafgaande aan de dienst is er weer “lichtjes­avond” in de kerk.
 • Zondag 6 januari is de eerste zondag van het nieuwe jaar 2019. Na de dienst willen we elkaar veel goeds en Gods zegen toewensen.
 • De viering op zondag 13 januari is een Open Deurdienst. Het thema: “Je bent een engel!”Voorstellingen van engelen (zoals u ook via de beamer zult zien) zijn er vele. Maar wat moeten we ons er nou echt bij voorstellen? Gerard Pronk en enkele collega-muzikanten zullen met jiddische muziek een extra feestelijk accent aan de dienst geven. En wat waarschijnlijk ook nog gaat ge­beuren (maar op het moment dat de kopij voor de maandbrief inge­leverd moet worden nog niet he­lemaal zeker is): dat er gelijktijdig met de dienst voor alle kinderen ”kliederkerk” is in Honswyc.
 • Zondag 20 januari 2019 is de zon­dag van de eenheid van alle christenen. Op die zondag zijn onze zusters en broeders van de Katholieke Parochie te gast in de Ontmoetingskerk. Samen vieren we de Maaltijd van de Heer. Het thema van de viering is “Recht voor ogen”. We lezen uit Deute­ronomium 16 over het recht dat onze Schepper voor ogen staat. In deze dienst zal gecollecteerd worden voor het christelijke blindeninstituut Bartimeüs. Evert Veldman uit Koudekerk is daar werkzaam en zal ons er meer over vertellen.

 

…en door de week

In de Kerstvakantie even niet, maar daarvoor en daarna wel: ook allerlei doordeweekse kerkelijke activitei­ten!

 • Op zaterdagavond 15 december is de Brugkerk helemaal in Kerst­sfeer. Deze avond is er een Kerst­samenzang met de Rainbow Colours uit Koudekerk. Samen met het koor zullen we bekende Kerstliederen zingen. Maar de Rainbow Colours hebben ook hele mooie buitenlandse Kerstlie­deren op hun repertoire staan en zullen die voor ons zingen. Meer informatie zie pagina 15.
 • Komt u ook weer voor lekkere soep en een gezellig praatje met iemand die u niet dagelijks spreekt? Soep en een praatje op dinsdag 18 december vanaf 11.30 uur in Honswyc.
 • En aansluitend op dinsdag 18 de­cember een gezellige knutsel­middag in Honswyc. We gaan engelen maken. De voorberei­dingscommissie heeft al flink geoefend en gaat u helpen om zelf ook een fraaie engel te maken. Zie voor meer informatie pagina 15.
 • Op Oudejaarsdag 31 december is de Brugkerk open. Mist u op deze laatste dag van het jaar iemand en wilt u voor hem of haar een kaarsje aansteken? Of zoekt u een rustmoment in drukke da­gen? Weet u dan van harte wel­kom op onze Lichtjesavond vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. Aansluitend begint om 19.00 uur de oecumenische Oudejaars­avondviering
 • Op dinsdag 15 januari gaan we weer Samen Bijbellezen. Uit een nieuw bijbelboek(je): Jona. We le­zen en bespreken o.l.v. dominee Willem hoofdstuk 1. Om 20.00 uur in Onder Dak.
 • Mediteren is stil worden, een (bijbel)woord diep tot je laten doordringen, voelen wat het met je doet, je erdoor laten mee­nemen. Het doel van christelijke meditatie is om dicht bij je kern en dicht bij God te komen. Op woensdag 16 januari bent u weer welkom om hieraan mee te doen in de koorzaal van de Brugkerk. We beginnen om 20.00 uur. We zijn dan een klein uur bezig en praten vervolgens nog een half uurtje na. U kunt u aanmelden via kerkproeverij@pknkoudekerk.nl of telefonisch bij dominee Willem, tel. 3614650.
 • Om alvast in uw agenda te noteren: de film “Still Alice” op dinsdag 22 januari in de Ontmoe­tingskerk (20.00 uur) na de volgende Soep en een praatje (18.00 uur).

 

Wij heten iedereen van harte welkom!

 

Geplaatst: 10 december 2018