Home » Blog » Nieuws » Zorgen delen, conclusie na gemeenteavonden

Zorgen delen, conclusie na gemeenteavonden

Geplaatst in: Nieuws

Op 6 april 2021 heeft de kerkenraad het voorgenomen besluit genomen om met de Brugkerk en Onderdak verder te gaan als toekomstig kerkgebouw van de gemeente en de Ontmoetingskerk te verkopen. Daarover hebben we u op twee gemeenteavonden geïnformeerd en daarop kwamen veel reacties binnen. Waarvoor dank. Afgelopen woensdag hebben we in een kerkenraadsvergadering alle reacties gewogen en zijn na rijp beraad tot de conclusie gekomen het voorgenomen besluit van 6 april te bekrachtigen.

Een belangrijk aspect van dit besluit is het aanpassen van Brugkerk aan de wensen van de gemeente. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn omdat de opbrengst van de verkoop van de Ontmoetingskerk te laag is of omdat de vereiste vergunning niet wordt verleend, dan zal de kerkenraad het besluit heroverwegen. Maar we gaan ervan uit dat we na de aanpassingen een frisse doorstart kunnen maken in een volledig vernieuwde, toekomstbestendige Brugkerk. Daar zien we naar uit!

We begrijpen dat het besluit bij velen pijn zal doen maar hopen op omzien naar elkaar en vragen daarbij om Gods hulp en zegen.

In de volgende maandbrief zullen we ons in een brief tot alle gemeenteleden richten met uitgebreider nieuws aangaande dit besluit.

 

 

Geplaatst: 25 mei 2021