Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastorenteam – April 2018

Berichten van het pastorenteam – April 2018

Geplaatst in: Nieuws

De wereld in
“De wereld in” is het laatste van de vier thema’s waar wij in het seizoen 2017-2018 mee aan het werk gaan. Na het Paasfeest ervaren de leer­lingen van Jezus nieuwe levens­energie. Geïnspireerd door de Geest van de opgestane Heer trekken zij de wereld in om zijn boodschap van Gods liefde voor alle mensen waar te gaan maken. Hoe kunnen ook wij, als we het al durven, ons geloof uit­dragen? Over die vraag zullen we gaan nadenken. En met name tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren zullen we onze kerkdeuren ook letterlijk openzetten. In de hoop dat er iets van wat ons bezielt naar buiten zal stromen de wereld in…

 

Pasen vieren
Vanouds viert de kerk het Paasfeest met meerdere vieringen.
De eerste samenkomst is op dezelf­de avond als waarop Jezus en zijn leerlingen samenkomen om het Joodse Pesachfeestte vieren. Op die avond deelt Jezus brood en wijn uit als tekenen van een nieuwe door­tocht door de dood heen naar een nieuw leven.
Tijdens de tweede samenkomst gedenkt de kerk het sterven van haar Heer.
Maar tijdens de derde samenkomst daagt er een nieuwe morgen. Terwijl het donker is vertellen we elkaar al dat het duister het Licht niet kan vasthouden.
En in de morgen van Pasen vieren we dat de Heer werkelijk is opge­staan. Dat de macht van de liefde sterker is dan de dood.

Ook wij komen, dit jaar in de Ontmoetingskerk, vier maal samen om het Pasen te vieren:

 • Op Witte Donderdag 29 maart delen we brood en wijn. En we horen hoe de Heer zichzelf helemaal wil geven aan de mensen. Lennard Esveld zal op het orgel spelen en Jan van Keulen op de dwarsfluit.
 • Op Goede Vrijdag 30 maart is er ’s middags om 15.00 uur ook een dienst van Schrift en Tafel in Rhijndael. ’s Avonds horen we in de kerk het lijdensevangelie zoals het is opgetekend door Johannes. Tijdens de Goede Vrijdagdienst zullen violiste Nuno Malajuwara en organist Lennard Esveld voor en met ons musiceren.
 • Op Stille Zaterdag 31 maart begroeten wij tijdens de Paaswake alvast het licht van de nieuwe morgen.
 • Op Eerste Paasdag 1 april zet de kracht die Christus deed opstaan uit de dood ons tot zingen aan. Herman Verbree op het orgel en Bart Schinkel met zijn trompet zullen ons Paasgezang begelei­den. En we staan stil bij het ver­haal van Maria uit Magdala die haar naam hoort uitspreken als nooit tevoren, die verstaat wie zij mag zijn.

 

Kerkdiensten in de Paastijd

 • Het leesrooster voor de zondagen laat ons in de Paastijd nadenken over de “oerverhalen” uit het boek Genesis. Die oerverhalen, zullen we ontdekken, gaan over oerproblemen die van alle tijden zijn. Over waar het kwaad vandaan komt. Over hoe wij op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Over moed proberen te houden als lijden je treft.
 • Op zondag 15 april is er een ge­zinsdienst georganiseerd door de bijzondere dienstencommissie. Met André Verhagen en zijn poppentheater “Het @penstaar­tje”.
 • Op zondag 6 mei een ruildienst: dominee Willem gaat in Leiden voor in de kerk van zijn vrouw Ellis en dominee Ellis gaat voor in Koudekerk.
 • Let op de aanvangstijd van de dienst op Hemelvaartsdag 10 mei: 9.00 uur!

 

Verdieping en gesprek

En dan de doordeweekse activiteiten in het kader van het thema “De wereld in”:

 • Thema: De wereld in

  Wat niet doorgaat is de in de jaarkalender voor Tweede Paas­dag geplande wandel/fietstocht. Die hebben we afgelast vanwege een andere vergelijkbare activi­teit enige weken later. Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren zullen in meerdere kerken in de omgeving, ook in de Ontmoe­tingskerk, door het Pinkster­evangelie geïnspireerde kunst­werken worden tentoongesteld. Er is ook een fietsroute beschikbaar waarmee u een ronde kunt maken van de Ontmoetingskerk naar de Oudshoornsekerk en de Goede Herderkerk en de Lichtkring in Alphen. U kunt die route individueel fietsen maar wij bieden u ook de mogelijkheid om op Hemelvaartsdag 10 mei in groeps­verband te gaan. Vertrek om 13.00 uur vanaf de Ontmoe­tingskerk. Wilt u met de groep mee? Geef u dan op via kerkproeverij@pknkoudekerk.nl of telefonisch bij ondergete­kenden.

 • U kunt ook zelf in de komende weken meewerken aan een op de Bijbel gebaseerd kunstwerk. Hierover kunt u meer lezen op deze site.
 • Op dinsdag 24 april is er in Onder Dak een avond voor iedereen over wat wij geloven. Vandaag hebben velen steeds meer moeite met “dogma’s”: geloofs­stelling die het verstand niet altijd kan onderschrijven. Op deze avond zullen wij verkennen of er ook een weg is vanuit het hart om een aantal kernbegrippen uit de christelijke traditie beter te ver­staan en er in deze tijd iets mee te kunnen. Van harte welkom!

 

Hartelijke groet

Dat het licht van Pasen u zal inspireren om met nieuwe hoop en kracht de wereld in te gaan!

 

pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel