Bericht van het pastoresteam – mei 2021

Geplaatst in: Nieuws | 0

Spannende tijd
Een spannende tijd op weg van Pasen naar Pinksteren. Op het moment dat deze woorden op papier komen is het aantal coronabesmettingen nog steeds zeer hoog. Tegelijk geeft het steeds grotere getal van gevaccineerden de hoop dat er binnen afzienbare tijd versoepelingen mogelijk worden. De kerkenraad heeft besloten om, als de omstandigheden het toelaten, vanaf zondag 9 mei weer een beperkt aantal bezoekers (maximaal 30) toe te laten tot de kerkdiensten. Via andere kanalen (afkondigingen in de kerk, website) wordt u geïnformeerd of dat echt al weer kan.

Ook een spannende tijd omdat de kerkenraad in deze periode een definitief besluit wil nemen over onze kerkgebouwen. Als u dit leest is er al een eerste (digitale) informatieve gemeenteavond geweest. Op dinsdagavond 11 mei volgt de tweede gemeenteavond. Tijdens die avond zullen uw vragen en reacties aan de orde komen. We hopen dat u als gemeente meedenkt, meeleeft, meebidt en het uiteindelijke besluit zult dragen!

 

Zaad van de hoop
Kort voor het Paasfeest is er namens de kerk op ieder adres in onze beide dorpen een Paaswens bezorgd en een zakje met zaadjes van de hoop. Dank aan alle vrijwilligers die aan deze prachtige actie hebben meegewerkt. Wat een mooi gezicht zal het zijn als in de zomer uit al die zaadjes mooie bloemen zijn gegroeid. Een werkelijk hoopvol teken!

 

Kerkdiensten
Vanaf mei gaan we de kerkdiensten weer houden in / uitzenden vanuit de Ontmoetingskerk. Omdat het verwarmingssysteem van de Ontmoetingskerk mogelijk niet coronaproof is, zijn alle diensten in het koude seizoen in de Brugkerk gehouden. Maar we gaan ervan uit dat het vanaf mei warm genoeg is om zonder kachel te kunnen.

Let op: de viering op Hemelvaartsdag begint al om 9.00 uur.

Op zondag 16 mei vieren we de Maaltijd van de Heer. We nodigen u uit om ook thuis weer mee te doen en brood en wijn klaar te zetten.

De Pinksterviering op zondag 23 mei moet nog vorm gaan krijgen. Maar wat al wel bekend is dat de leden van de vacaturecommissie van de kerkenraad aan de dienst zullen meewerken. Ook in 2021 zoekt de kerkenraad weer naar nieuwe ambtsdragers. En op het Pinksterfeest willen enkele van de zittende ambtsdragers graag aan u laten zien waar hun Geestdrift vandaan komt!

 

Nu en in de toekomst
Er is al een jaarthema uitgekozen voor het nieuwe (coronavrije?) seizoen 2021-2022: “Nu en in de toekomst”. Maar hoe ziet de toekomst van de kerk zelf na de coronatijd eruit? Gaan we weer op de oude voet verder? Of zullen er na de coronacrisis een aantal dingen blijvend anders gaan, ook in de kerk? Graag willen we van u weten welke oude of nieuwe activiteiten wij, volgens u, in het nieuwe seizoen zouden moeten oppakken. Uw reactie kunt sturen naar: jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

 

Trefgroep online
Op woensdag 18 mei om 20.00 uur is er weer een online Tref-gespreks-avond. We spreken deze keer over scheppingsverhalen (meervoud) in de Bijbel en over hoe je die moet lezen in deze tijd. Dominee Willem bereidt de avond voor en wie wil meepraten kan zich ook aanmelden bij hem.

 

Lopend vuurtje
Vanuit Tref willen wij op de vrijdagavond voor Pinksteren (21 mei) vanaf 19.00 uur het vuur van Pinksteren én nog meer gaan rondbrengen bij gezinnen en jongeren. Wat er precies gaat gebeuren op die avond is een verrassing. Maar als je ook wilt delen in het Pinkstervuur kun je je aanmelden door een mailtje te sturen naar: TREF@pknkoudekerk.nl

 

Videoboodschap
Half mei en half juni zullen wij weer een nieuwe videoboodschap op onze website www.pknkoudekerk.nl plaatsen. In mei is dominee Willem aan de beurt en in juni pastor Laurien.

 

Open Kerk
Op alle woensdagen tussen 10.30 tot 11.30 uur is één van onze kerken open. U bent dan welkom om een kaarsje aan te steken, voor een praatje, voor een gebed of om even stil te zijn. U wordt ontvangen door een vrijwilliger of door één van ons.
· U bent welkom in de Ontmoe-tingskerk op de woensdagen 12 en 26 mei en 9 juni.
· De Brugkerk staat voor u open op de woensdagen 19 mei en 2 en 16 juni.

 

Bezoekwerk
Nu steeds meer ouderen gevacci-neerd zijn durven wij weer gemakke-lijker bij die doelgroep op bezoek te gaan. We horen soms verdrietige verhalen over een erg moeilijk jaar… Tegelijk vinden wij het erg fijn om mensen soms na meer dan een jaar weer terug te zien!

 

Vakantie en verlof
Dominee Willem heeft dit jaar al vroeg (het grootste deel van zijn) zomervakantie: van 29 mei tot en met 20 juni. Waar nodig zal pastor Laurien hem vervangen.

Voor Laurien breekt vanaf 1 juli een langere verlofperiode aan. Na enkele weken vakantie gaat haar zwangerschapsverlof in. Laurien en Stefan verwachten in de zomer hun tweede kindje. Eind november hoopt Laurien haar werk weer te kunnen oppakken. Tijdens de verlofperiode kunnen gemeenteleden uit haar wijk een beroep doen op Willem. En ook onze ouderlingen zullen in deze periode wat extra bezoekwerk doen in de wijk van Laurien.

 

Hartelijke groet,

Dat het vuur van Pinksteren u nieuwe inspiratie en enthousiasme zal geven!

pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 05 mei 2021

Brief van de maand – mei 2021

Geplaatst in: Nieuws | 0

Beademing
“Jezus blies over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’” (Johannes 20:22)
Nog steeds liggen op IC’s overal op aarde coronapatiënten aan beade-mingsmachines. Zuurstof is de meest primaire levensbehoefte van ieder mens.

Het woord roeach uit het Hebreeuw-se Oude Testament en het woord pneuma in het Griekse Nieuwe Testament laten zich allebei vertalen als adem en als geest. Volgens de Bijbel lijkt wat de adem doet in ons lichaam op wat de Heilige Geest doet in de schepping.
In het evangelie naar Johannes blaast Jezus over zijn leerlingen heen. De woorden die Hij daarna zegt kunnen ook vertaald worden als: “Ontvang de Heilige Adem.” Jezus beademt zijn leerlingen als het ware. Volgens Jezus brengt de Heilige Geest een mens pas werkelijk tot leven.

Waar de Heilige Geest ter sprake komt weten ook veel gelovigen niet wat ze zich erbij moeten voorstellen. Maar eigenlijk reikt de Bijbel ons een zeer concreet beeld aan. En om het werk van de Heilige Geest nog scherper te krijgen kunnen wij de weg volgen van de zuurstof die wij inademen door ons lichaam heen. Wat nu volgt is een biologieles en theologieles tegelijk…

Eerst de biologie. In onze longen wordt de door ons ingeademde zuurstof verbonden aan ons bloed. Het hart pompt steeds zuurstofarm bloed naar de longen toe. En als zuurstofrijk bloed keert het terug naar het hart. Dat noemen we de kleine bloedsomloop. Daarnaast is er de grote bloedsomloop. Ook daarin werkt het hart als pomp. De grote bloedsomloop verspreidt het zuurstofrijke bloed naar al onze andere organen en spieren. De zuurstof maakt overal in ons lichaam energie vrij waardoor al onze lichaamsfuncties blijven doorgaan.

In zijn boek Waar blijft de kerk? spreekt theoloog Erik Borgman over de dubbele bloedsomloop waardoor de Heilige Adem wordt verspreid in deze wereld.Borgman tekent de kerk en ons persoonlijke geestelijk leven als longen: plekken van ademhalen. Door te bidden, door te zingen, door te luisteren naar het Woord ademen wij als het ware steeds weer de Geest van God binnen. We ademen daardoor op en keren als Geestrijke mensen terug naar ons dagelijkse leven.
Maar het grote werk van de Geest vindt volgens Borgman plaats in dat dagelijkse leven. Overal waar mensen bezig zijn in de schepping en met elkaar maakt de Geest energie vrij om het goede te doen.

Van de weg die zuurstof gaat door ons lichaam nemen wij alleen het eerste stukje waar. Onze ademhaling kunnen wij voelen. Dat de ingeademde zuurstof vervolgens overal in ons lichaam duizenden processen gaande houdt worden wij niet gewaar. Zo moeten wij volgens Borg-man ook het werk van de Geest in de wereld zien. In de kerk stellen wij ons bewust open voor de Heilige Geest. Daar wordt de Heilige Adem even voelbaar. Maar volgens Borgman werkt de Geest niet alleen in de kerk. In het verborgene is Zij overal bezig. De Geest werkt in alle kleine en grote liefdevolle gebaren en daden van mensen. Gods Adem werkt waar zijn Koninkrijk hier en nu al eventjes werkelijkheid wordt. Zoals zuurstofrijk bloed via de grote bloedsomloop zijn weg vindt naar alle delen van ons lichaam, zo brengt de Geest nieuwe energie naar alle delen van Gods wereld.

Het coronavirus heeft opnieuw aan het licht gebracht hoezeer een mens afhankelijk is van zuurstof. Maar het coronavirus brengt ook aan het licht hoezeer de mensheid een Geest nodig heeft die nieuwe levensenergie verspreidt. In coronatijd kwam en komt er uit velen nog steeds heel veel creativiteit en medemenselijkheid vrij. Daarmee slepen we elkaar door deze moeilijke tijd heen. Ik geloof dat we hieraan kunnen zien dat we in deze tijd niet aan ons lot zijn overgelaten. Ik geloof dat we hieruit kunnen afleiden dat God ons aan zijn beademingsmachine heeft gelegd. Juist in deze coronatijd blaast Hij ons opnieuw zijn Heilige Adem in. Zijn Heilige Geest werkt ook nu overal waar mensen het goede doen voor elkaar!

 

Wij wachten op de Heilige Geest
als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in!

(Lied 692:8)

 

Ik wens u toe dat u zult opademen tijdens de Pinksterdagen!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 05-05-2021

Presentaties gemeenteavond 28 april 2021

Geplaatst in: Nieuws | 0

Op woensdag 28 april 2021 is er een online gemeenteavond geweest over het project Zorgen Delen. U kunt de hele avond terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl  

Tijdens deze avond zijn er diverse presentaties gegeven. De presentaties kunt u hier inzien.

Opening, agenda en bezinning gemeenteavond 28-04-2021

Presentatie projectgroep Zorgen Delen door Piet van Bostelen 28-04-2021

Presentatie meerjarenbegroting gemeenteavond Dik de Vogel 28-04-2021

Presentatie en uitleg van het Voorgenomen Besluit Kerkgebouwen gemeenteavond 28-04-2021

Presentatie door Ron Verduijn ontwerpstudie toekomstig gebruik Brugkerk op gemeenteavond 28-04-2021

Slot presentatie gemeenteavond van pauze tot afsluiting 28-04-2021

 

Uw vragen, opmerkingen en reacties kunt u mailen naar: scriba@pknkoudekerk.nl 

Het vervolg op deze gemeenteavond is op dinsdag 11 mei 2021. Ook dit zal een online gemeenteavond zijn die u kunt volgen via www.kerkdienstgemist.nl Tijdens deze gemeenteavond zal er gereageerd worden op de ontvangen reacties.

 

Geplaatst: 30 april 2021

Opstarten kerkdiensten vanaf zondag 9 mei

Geplaatst in: Nieuws | 0

Door het versoepelen van de maatregelen rondom het corona virus kunnen we vanaf zondag 9 mei weer voorzichtig van start gaan met het toelaten van kerkgangers in de diensten. Voorlopig zullen we starten met 30 bezoekers.

Voor het kunnen bijwonen van kerkdiensten moet men zich aanmelden bij de scriba via scriba@pknkoudekerk.nl  of via 06 4010 8115. In een antwoord zal worden aangeven voor welke dienst men is ingedeeld.

 

Rondom de kerkdienst houden we ons aan onderstaande algemene huisregels:

 • Mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis, ook hun huisgenoten blijven thuis.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Geen garderobe. De jassen worden aan de stoelen gehangen of op de schoot gehouden.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

Binnenkomst van de kerk en kerkzaal:

 • De deuren van de hoofdingang zijn geopend
 • Bij de hoofdingang staat op een tafeltje een desinfecterend middel.
 • Coördinatoren wijzen de plaatsen aan.

 

Verlaten van de kerk:

 • Het kerkgebouw wordt via de zijingang verlaten.
 • Coördinatoren geven aan hoe mensen de zaal verlaten en opstopping wordt vermeden.
 • Ook buiten zorgen we ervoor dat we anderhalve meter afstand aanhouden.

 

Collecteren:
Voor de collecte staan 2 schalen bij de twee zij-uitgangen.

 

Uitgebreide informatie over bovenstaande kunt u teruglezen in het Gebruiksplan-Brugkerk en het Gebruiksplan-Ontmoetingskerk

 

 

Geplaatst: 30 april 2021

 

1 2 3 4 5 87